Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

logolink.png

Kontakty:

Mgr. Irena Zedková
telefon 548 423 719
mobil 602 458 036
e-mail irena.zedkova@cdv.cz

Ing. Filip Ševčík
telefon 466 036 194
e-mail filip.sevcik@upce.cz

Projekt přispěje k popularizaci a propagaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a posílit vzdělanost pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace výsledků výzkumu a komunikace s veřejností.

Základní údaje

Projekt:

POPULARIZACE VÝSLEDKŮ DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

Číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Zahájení projektu:

1. 6. 2012

Ukončení projektu:

31. 3. 2014

 

Cíl projektu

Přispět k popularizaci a propagaci výsledků výzkumu a vývoje v oblasti dopravy a posílit vzdělanost pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti popularizace výsledků výzkumu a komunikace s veřejností.

Dílčí cíle

  • Zapojit nadané studenty do výzkumných projektů a úkolů žadatele a prohloubit tak jejich zájem o vědu a výzkum.
  • Posílit vzdělanost studentů v oblasti vědy a výzkumu v dopravě.
  • Zvýšit povědomí o vědecko-výzkumných (dále jen VaV) aktivitách žadatele prostřednictvím vhodně koncipovaných popularizačních akcí.
  • Motivovat studenty i ostatní zájemce o vědu a výzkum ke spolupráci s žadatelem a zajistit tak budoucí lidské zdroje pro vědu a výzkum.

Aktivita číslo 01: Popularizace VaV v dopravě

Aktivita číslo 02: Vzdělávání VaV pracovníků

Aktivita číslo 03: Práce s VŠ studenty v oblasti VaV v dopravě

Aktivita číslo 04: Interaktivní webový portál

Do realizace projektu budou zapojeny tři cílové skupiny:

1) VaV pracovníci v dopravě

Jedná se o vysokoškolsky vzdělané pracovníky mající dlouholeté zkušenosti s VaV v dopravě. Pracovníci se z velké části rekrutují z řad zaměstnanců žadatele, ale i z řad PP. S ohledem na jejich vysokou specializaci v daných VaV činnostech neumí daní pracovníci zcela zdatně komunikovat s veřejností (popř. umí omezeně).

2) Zájemci o VaV práci

Jedná se o nejširší cílovou skupinu s těžko definovatelným počtem. Bude se jednat o zástupce z mnoha oborových organizací a jejich případných členů tj. zejména firmy působící na poli aplikovaného výzkumu. Cíl.skupina může být také tvořena mladšími ročníky z řad SŠ studentů apod. Z tohoto důvodu budou "popularizační akce" koncipovány a) pro laiky b) pro odbornější veřejnost.

3) VŠ studenti

Bude se primárně jednat o VŠ studenty Dopravní fakulty Jana Pernera UP z řad Bc. a Mgr. stupňů studia v rámci relevantních programů. S vysokou pravděpodobností se do této skupiny zapojí i relevantní VŠ studenti z ostatních univerzit (VUT Brno, MUNI Brno, VŠB-TU v Ostravě).

Evropský sociální fond v ČR:
www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
www.msmt.cz

Centrum dopravního výzkumu
http://www.cdv.cz/

Interaktivní webový portál projektu
http://popularizace.cdvinfo.cz/