Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

Kontakty:

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
e-mail: petr.prusa@upce.cz
telefon: 466 036 400

Cílem a výstupem projektu je příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky a umělé inteligence pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase.

INFORMACE K PROJEKTU:

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861

Název projektu: Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase

Realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

Řešitel projektu za UPCE:
Ing. Petr Průša, Ph.D.

Další řešitelé:
Ing. Helena Becková, Ph.D.
Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.