Projekt ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání ve druhém pololetí roku 2012

Realizace projektu ICT vzdělávání byla v tomto období výrazně poznamenaná nutností pozastavit realizaci vzdělávání smluvním partnerem – firmou GOPAS. Z tohoto důvodu nebylo možné realizovat školení v oblasti MS Office, produkty Adobe, nebo další specializovaná školení.  Zaměřili jsme se proto na vzdělávání v oblasti vnitřních informačních systémů a elektronických informačních zdrojů.

Školení vnitřních informačních systémů se zaměřila především na jejich ekonomickou a provozní část, tedy systémy IS iFIS a VERSO. Těchto školení se zúčastnili především THP pracovníci školy a osoby, které se podílejí na administraci evropských projektů. I akademičtí pracovníci, zejména vedoucí nebo tajemníci kateder získali potřebné informace pro ekonomické řízení a dohled nad chodem svěřených úseků.  Školení prováděli školitelé z řad pracovníků univerzity, ať již to byli IT pracovníci - správci příslušných systémů, nebo pracovnice ekonomického oddělení. Jejich vzájemná spolupráce a přítomnost po celou dobu školení dovolila poskytovat účastníkům kurzu velmi podrobné a sofistikované informace, zodpovídat všechny dotazy a řešit jejich konkrétní požadavky.

Obr. 1 O školení Interního informačního systému iFIS byl velký zájem
Obr. 2 Interní informační systémy školily pracovnice EkO, na snímku Ing. Lada Záleská

Bylo realizováno celkem 11 kurzů v 16 termínech, proškolených bylo 203 osob. Hodnocení proběhlých kurzů byla vesměs pozitivní.

Většina školení se uskutečnila v počítačové učebně EDU-ICT. Její zřízení a vybavení potřebnou technikou byla jedna z klíčových aktivit projektu. Učebna svými parametry i svým zařízením a vybavením plně vyhovuje potřebám ICT vzdělávání.

V oblasti elektronických informačních zdrojů bylo proškoleno 42 účastníků (převážně akademických pracovníků) v celkem 11 seminářích. Bohužel jsme museli zrušit 3 semináře z důvodu nezájmu. Ale pozitivní je rozvíjející se spolupráce s Katedrou ekonomiky a managementu chem. a potravinářského průmyslu Fakulty chemicko-technologické, jejíž pracovníci o konané kurzy jeví velký zájem, a proto byly domluveny termíny tak, aby se jich co nejvíce mohlo zúčastnit.

Konkrétně tedy během zimního semestru proběhl čtyřikrát kurz Primo - vyhledávání nové generace, třikrát kurz Open Access, dvakrát kurz RefWorks (systém pro správu osobních bibliografických databází) a jednou kurzy Citační rejstříky a citační ohlas vědeckých článků a Knihovní katalogy a služby Univerzitní knihovny.

V říjnu byl do ostrého provozu nasazen nově naimplementovaný vyhledávač Primo, který integruje vyhledávání ve všech univerzitou předplácených elektronických informačních zdrojích s vyhledáváním v knihovním katalogu a Digitální knihovně UPa. V souvislosti s tím bylo hned vypsáno několik termínů kurzu, ve kterém se účastníci s tímto unikátním vyhledávacím nástrojem nové generace, tzv. discovery systémem, mohli seznámit.  Nové termíny budeme postupně vypisovat i v r. 2013 a doufáme, že další akademičtí pracovníci ocení jednoduchost a zároveň velkou efektivnost tohoto nástroje, stejně jako ti, kteří již proškolení absolvovali. 

false
Obr. 3 Ing. Blanka Jankovská školí v počítačové učebně v univerzitní knihovně

Ing. Dana Chvojková, metodik ICT vzdělávání

false
23. 1. 2013