Religionistické a filozofické vzdělávací centrum

Kontakty:

Koordinátor aktivit v rámci udržitelnosti:
Mgr. Pavel Lomička
mobil +420 774 730 770
e-mail pavel.lomicka@upce.cz

Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
mobil +420 466 036 453
e-mail martin.farek@upce.cz

PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
mobil +420 466 036 281
e-mail ales.prazny@upce.cz

Mgr. Zuzana Černá
e-mail zuzana.cerna@upce.cz

Přestože byl projekt Religionistické a filosofické vzdělávací centrum k 30. 6. 2011 ukončen, nastala doba jeho udržitelnosti, která bude trvat až do poloviny roku 2016. V této době proběhne znovu všech 18 seminářů již realizovaných v průběhu projektu - 9 seminářů z religionistiky a 9 seminářů z filosofie. Tyto vzdělávací programy jsou akreditovány jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Na těchto stránkách budou průběžně zveřejňovány informace, týkající se aktivit, které budou probíhat v rámci udržitelnosti projektu. Budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte se obrátit na e-mail zuzana.cerna@upce.cz . Vaše dotazy ráda zodpovím.

Protože se akce konají v rámci udržitelnosti projektu, jsou jednotlivé semináře zpoplatněny částkou 300 Kč. Tato částka zahrnuje celodenní seminář, materiály pro účastníky a občerstvení.

Těšíme se na vaši účast!

Zuzana Černá

 

Projekt Religionistické a filosofické vzdělávací centrum
Název projektu: Religionistické a filosofické vzdělávací centrum, reg.č. CZ.1.07/1.3.12/01.0007
Doba realizace: 1.1.2009 – 30.6.2011
Doba udržitelnosti: 1.7.2011 – 30.6.2016
Místo: Pardubický kraj

Kdo jsme?

Religionistické a filosofické vzdělávací centrum je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je realizován Fakultou filozofickou Univerzity Pardubice. Na projektu se podílejí katedra religionistiky a katedra filosofie.

Co je naším cílem?

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na základních a středních školách v oblastech filosofie a religionistiky. Naší cílovou skupinou jsou pedagogové základních a středních škol Pardubického kraje, pro které naše centrum pořádá vzdělávací semináře z religionistiky a filosofie, a zpracovává výukové materiály.

Všechny výstupy našeho centra budou zdarma distribuovány na základní a střední školy Pardubického kraje.

 • Seznam připravovaných seminářů – UDRŽITELNOST

   

 • Seznam již uskutečněných seminářů – UDRŽITELNOST

   

  • Současné ubírání myšlení
  • Proměny člověka a filosofie na přelomu věků
  • Filosofie dějin
  • První filosofové
  • Filosofická antropologie II.
  • Filosofická antropologie I.
  • Počátky evropského myšlení
  • Filosofická propedeutika
 • Lektoři

   

 • Hodnocení seminářů

   

  • Česká filosofie 13.4.2011
  • Proměny člověka a filosofie na přelomu věků 23. 2. 2011
  • Současné ubírání myšlení 12. 1. 2010
  • Filosofie dějin 22. 9. 2010
  • První filosofové 9. 6. 2010
  • Filosofická antropologie II - 31. 3. 2010
  • Filosofická antropologie I - 10. 2. 2010
  • Počátky evropského myšlení - 9. 12. 2009
  • Filosofická propedeutika - 16. 9. 2009
 • Seznam již uskutečněných seminářů

   

  • Česká filosofie dějin 13.4.2011
  • Proměny člověka a filosofie na přelomu věků 23.2.2011
  • Současné ubírání myšlení 12. 1. 2010
  • Filosofie dějin 22. 9. 2010
  • První filosofové - 9.6.2010
  • Filosofická antropologie II. - 31.3.2010
  • Filosofická antropologie I. - 10.2.2010
  • Počátky evropského myšlení - 9.12.2009
  • Filosofická propedeutika - 16.9.2009
 • Seznam připravovaných seminářů - UDRŽITELNOST

   

  • Setkávání křesťanského světa a Indie
 • Seznam již uskutečněných seminářů - UDRŽITELNOST

   

  • Mezikulturní setkávání v moderním světě
  • Islám a judaismus - arabská identita a Izrael
  • Starodávný svět mýtů a moderní svět vědy
  • Stará a nová cesta k cíli
  • Ve jménu jednoho Boha k více bohům
  • Náboženství ve filosofii a náboženství v dialogu
  • Monoteismus - od judaismu ke křesťanství
  • Podoba a funkce náboženství včera a dnes
 • Lektoři

   

  • Tomáš Bubík, Ph.D.
  • Mgr. Martin Fárek, Ph.D.
  • Mgr. Štěpán Lisý, M.A., Th.D.
  • Mgr. Miloš Mrázek
  • Mgr. Viola Pargačová
  • PhDr. Pavel Titz, PhD.
  • doc. ThDr. Ivan Štampach
 • Hodnocení seminářů

   

  • Mezikulturní setkávání v moderním světě 20.4.2011
  • Setkávání křesťanského světa a indie 16. 3. 2011
  • Islám a judaismus – arabská identita a Izrael 24. 11. 2010
  • Náboženství ve filosofii a náboženství v dialogu 20. 10. 2010
  • Stará a nová cesta k cíli – buddhismus a nová religiozita - 14. 4. 2010
  • Ve jménu jednoho boha k více bohům – indická náboženství a islám - 18. 3. 2010
  • Podoba a funkce náboženství včera a dnes - 20. 1. 2010
  • Monoteismus – od judaismu ke křesťanství - 16. 12. 2009
  • Starodávný svět mýtů a moderní svět vědy - 21. 10. 2009
 • Seznam již uskutečněných seminářů

   

  • Mezikulturní setkávání v moderním světě 20.4.2011
  • Setkávání křesťanského světa a Indie 16.3.2011
  • Islám a judaismus – arabská identita a Izrael - 24.11.2010
  • Náboženství ve filosofii a náboženství v dialogu - 20.10.2010
  • Stará a nová cesta k cíli – Budhismus a nová religiozta - 14.4.2010
  • Ve jménu jednoho boha k více bohům - 18.3.2010
  • Podoba a funkce náboženství včera a dnes - 20.1.2010
  • Monoteismus – od judaismu ke křesťanství - 16.12.2009
  • Starodávný svět mýtů a moderní svět vědy - 21. 10. 2009

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR:  www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  www.msmt.cz

Stránky s relevantním religionistickým „obsahem“:

www.religionistika.cz

www.scienceweek.cz

www.scienceworld.cz

http://www.phil.muni.cz/relig/religio.php

http://www.phil.muni.cz/relig/promeny.php

http://www.phil.muni.cz/relig/religionistika.php

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/

http://www.bbc.co.uk/religion/

http://www.britishmuseum.org/search_results.aspx?searchText=religion

Stránky s relevantním filosofickým „obsahem“:

www.fysis.cz (stránky českého filosofa Zdeňka Kratochvíla, kde jsou zdarma k dispozici mnohé jeho texty, překlady antických textů – například kompletní Hérakleitos)

http://www.oikoymenh.cz/ (stránky největšího nakladatelství zabývajícího se filosofií; v elektronické podobě jsou zde zdarma přístupné některé texty z filosofického časopisu „Reflexe“, který vydávají)

http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 (stránky nejproslulejšího filosofického časopisu v ČR – k dispozici jsou obsah a souhrny textů zde vydávaných)

http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php?journal=hen (Filosofie dnes: UHK)

http://nomadva.webgarden.cz/ (FF UK)

http://klemens.sav.sk/fiusav/organon/ (FÚ SAV, AV ČR)

http://plato.stanford.edu/ (jedna z nejproslulejších světových encyklopedií na světě)

http://www.platonskaspolecnost.cz/

http://www.filosofie.cz/

http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/ (slovník českých filosofů)

Filosofická pracoviště v ČR:

Filosofický ústav AV ČR

Centrum pro teoretická studia Praha

Ústav filosofie a religionistiky FF UK v Praze

Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze

Katedra filosofie ETF UK v Praze

Katedra filosofie HTF UK v Praze

Katedra filosofie KTF UK v Praze

Katedra občanské výchovy a filosofie PedF UK v Praze

Katedra filosofie VŠE Praha

Katedra filosofie FF UP Olomouc

Katedra filosofie FF ZU Plzeň

Katedra politologie a filosofie FF UJEP Ústí n. L.

Katedra filosofie MU Brno

Katedra filosofie FF Ostravská univerzita

Katedra filosofie a religionistiky Jihočeská univerzita České Budějovice

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty

K čemu slouží náš žebříček škol?

 • můžete se podívat, které základní a střední školy Pardubického kraje s naším centrem spolupracovaly

 • uvidíte školy, které se účastní našich seminářů nejčastěji

 • zjistíte, kteří tři pedagogové jsou nejaktivnější v navštěvování seminářů

Všichni pedagogové, kteří naše semináře absolvují, obdrží od Univerzity Pardubice osvědčení.

Religionistika

Filosofie
Na závěrečné konferenci Znát nebo neznat ? Religionistika a filosofie ve vzdělávání  proběhla velmi podnětná odborná  diskuse k výuce filosofie a religionistiky na školách. Na základě této diskuse vznikly níže uvedené texty, které se problematikou zabývají do hloubky. Zajímá nás váš názor, napište nám.

Protože se projekt chýlí ke svému závěru, rádi bychom vás pozvali na jeho závěrečnou konferenci.
Závazná přihláška zájemce o konferenci (DOC)

Akce se bude konat 31.5. 2011 v aule Univerzity Pardubice. Těšit se můžete na setkání s lektory, kteří vás provázeli vzdělávacími semináři, ale i na malé překvapení. Budeme debatovat, hrát si a snad se i smát. V současné době by k vám měl také dorazit poslední balíček s výstupy našeho centra, ve kterém naleznete publikaci Úvod do filosofie, DVD Křesťanství a DVD Judaismus.

Těšíme se s vámi na poslední shledání!!!