Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt projekty

Rozvoj aplikačního potenciálu

Kontakty

Project Manager
Ing. Pavel Šmarda
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
telefon + 420 548 423 731
email pavel.smarda@cdv.cz

Odborný garant za UPCE
Ing. František Haburaj, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice
telefon + 420 466 036 523
email: frantisek.haburaj@upce.cz

Hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0117

Název operačního programu:

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.2 Terciální vzdělání, výzkum a vývoj

Oblast podpory:

7.2.4 Partnerství a sítě

Řešitel projektu:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partneři projektu:

Regionální hospodářská komora Brno

 

Svaz chemického průmyslu České republiky

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

 

Asociace výzkumných organizací

 

BIC Brno spol. s r. o.

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

 

Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu:

1.7.2011 – 30.6.2014

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).

Prostřednictvím konání společných diskuzních fór, kulatých stolů a jiných seminářů dojde mezi zapojenými partnery a dalšími subjekty k přenosu know-how a zkušeností, dojde k propojení výzkumné, akademické a soukromé sféry a v neposlední řadě také ke zvýšení uplatnění CDV v aplikační sféře (růst komerčních zakázek).

Očekávané přínosy

Mezi očekávané přínosy projektu patří:

 • Možnost seberealizace a kariérního postupu u VaV pracovníků.
 • Zvýšení možnosti „smluvního výzkumu“.
 • Lepší uplatnění studentů na trhu práce.
 • Růst odborné vzdělanosti, kvalifikace cílových skupin.
 • Možnost realizace navazujících projektů.

Očekávané výstupy

Mezi očekávané výstupy projektu patří:

 • Vybraní studenti a výzkumní pracovníci budou absolvovat zahraniční i tuzemské stáže a odborné praxe.
 • Konání kulatých stolů, workshopů s cílem identifikovat a iniciovat nové oblasti aplikovaného VaV v dopravě.
 • Školení soft aktivit, výuka odborné angličtiny a další doplňková školení (managerské dovednosti, odborná témata).
 • Webový portál sloužící pro navazování nových forem spolupráce včetně propagace projektu.
 • Vznik projektové kanceláře – podpora pro přípravu a řízení VaV projektů.

Tento projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kulatý stůl“ konaný dne 16.11.2011 „Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál“

Přijďte v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu diskutovat ke kulatému stolu na dopravní témata

Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál?

Pořádá

Regionální hospodářská komora Brno, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

a

Katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Místo:               Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno

Datum:             16. listopad 2011

Program:

9:30                  Prezence účastníků

10:00                Diskuse u kulatého stolu

12:30                Občerstvení

15:00                Předpokládaný konec diskuse

 

Témata k diskusi:

 • Management kvality při výběru profesionálních řidičů
 • Standardy managementu bezpečnosti řidičů profesionálních přepravců
 • Role autoškol při výběru řidičů
 • Výběr a výcvik profesionálních řidičů
 • Zvládání stresových situací, jízda v autoškole s psychologem, orientace v nepřehledných situacích, trénink  kognitivních funkcí
 • Individuální terapeutická péče o řidiče – účastníky dopravních nehod, po – nehodová péče
 • Sociologicko-psychologická analýza řidičů, kterým bylo na základě dosažení 12 bodů odebráno řidičské oprávnění.

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Více informací a přihlášky:

Ing. Petra Šilhanová
Regionální hospodářská komora Brno
tel: +420 532 194 926

podnikani@rhkbrno.cz

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR:

www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

www.msmt.cz

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

www.cdv.cz

Regionální hospodářská komora Brno

www.rhkbrno.cz

Svaz chemického průmyslu České republiky

www.schp.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

www.cappo.cz

Asociace výzkumných organizací

www.avo.cz

BIC Brno spol. s r. o.

www.bicbrno.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

www.cztpis.cz

Univerzita Pardubice

www.upce.cz