Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

garanti projektu
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
telefon 466 036 549
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
telefon 466 036 511, 466 036 015
e-mail Capek@upce.cz

finanční manažerka
Bc. Jiřina Čapková
telefon 466 036 189
e-mail Jirina.Capkova@upce.cz

projektová manažerka
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

Cílem projektu je další zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijníchprogramů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti ze zahraničních špičkových pracovišť. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi - dlouhodobými stážemi postdoků, posilněním mezinárodní spolupráce, účastí na konferencích, vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění a další rozvoj vybraných VaV týmů, rozšíření mezinárodní spolupráce, zvýšení konkurenceschopnosti, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře a workshopy, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány zejména postdoky, mentory, VaV týmy.

Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0058

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu:  1.7.2012 – 30.6.2015

KA01 Rozvoj VaV týmu nových materiálů pro optiku a elektroniku

KA02 Rozvoj VaV týmu pro studium struktury a reaktivity tuhých látek

KA03 Rozvoj VaV týmu imunochemie a bioanalýz

KA04 Rozvoj VaV týmu religionistiky

KA05 Rozvoj VaV týmu regionálních a informačních věd

KA06 Rozvoj VaV týmu managementu ve spojích

KA07 Rozvoj VaV týmu aplikované matematiky

KA08 Vědeckovýzkumné stáže postdoků

Fakulta

Jméno a příjmení

chemicko - technologická

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.

Liudmila Loghina, Ph.D.

Ivan Voynarovych, Ph.D.

doc. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Frederic Verger, Ph.D. (PP ukončen)
Ing. Marek Bouška, Ph.D.

Melinda Olivier, Ph.D. (PP ukončen)
Remi Boidin, Ph.D.

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Agnieszka Soltysek, Ph.D. (PP ukončen),
Ing. Lucie Smoláková, Ph.D.

Ing. Ivana Troppová, Ph.D.

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

ekonomicko - správní

prof. RNDr. Viera Pacáková, Ph.D.

RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

elektrotechniky a informatiky

doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc.

RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. (PP ukončen)
Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

dopravní JP

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Ing. Daniel Zeman, Ph.D. (PP ukončen)
Momčilo Dobrodolac, Ph.D.
Miloš Milenković, Ph.D.

filozofická

doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Dunkin Jalki, Ph.D.

 

Stáže projektu

 

Jméno

Přijímací instituce

Místo
realizace

Datum

Stav

KA1

Liudmila Loghina, Ph.D.

University of Latvia

Riga,

Lotyšsko

08.2014-11.2014

ukončená

Ivan Voynarovych, Ph.D.

IPHT

Jena,
Německo

02.2013-05.2014

ukončená

KA1

Frederic Verger, Ph.D.

Université de Rennes 1

Rennes,
Francie

10.2012-12.2012

ukončená

Melinda Olivier, Ph.D.

Remi Boidin, Ph.D.

Université de Rennes 1

Rennes,
Francie

01.2013-03.2013

10.2014-12.2014

ukončená

ukončená

KA2

Agnieszka Soltysek, Ph.D.

Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Sevilla,

Španělsko

10.2013-12.2013

ukončená (54 dní)

Ing. Lucie Smoláková, Ph.D.

Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Sevilla,

Španělsko

31.10.-5.12.2014 ukončená (36)

Ing. Ivana Troppová, Ph.D.

University of Oulu/

Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Oulu,
Finsko/

Sevilla,

Španělsko

11.2013-12.2013

21.9.-13.11.2014

ukončená

KA3

RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

Institute Curie

Paříž,
Francie

09.2013-12.2013

ukončená

KA4

Dunkin Jalki, Ph.D.

University of London/

Ghent University

Velká Británie/

Belgie

1.-4.2015

4.2015

ukončená

KA5

RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Cass Business School

Londýn,
Velká Británie

09.2013-12.2013

ukončená

KA6

Ing. Daniel Zeman, Ph.D.

Žilinská univerzita

Žilina,
Slovensko

03.2013-12.2014

(týdenní stáže)

ukončená

KA7

 

RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D

University of Surrey/

Universidad National del Sur

Velká Británie/

Argentina

10.12/

05.2013-07.2013

ukončená

Mgr. Jana Heckenbergerová,

Ph.D.

University od Alberta/

Argonne National Laboratory,

Chicago

Kanada/USA

 15.6.-16.8.2014

17.8.-7.9.2014

12.2014-1.2015

ukončená

 

 

 

Jméno

Přijímací instituce

Místo
realizace

Datum

Stav

KA1

Liudmila Loghina, Ph.D.

University of Latvia

Riga,
Lotyšsko

08.2014-11.2014

ukončená

Ivan Voynarovych, Ph.D.

IPHT

Jena,
Německo

02.2013-05.2014

ukončená

KA1

Frederic Verger, Ph.D.

Université de Rennes 1

Rennes,
Francie

10.2012-12.2012

ukončená

Melinda Olivier, Ph.D.
Remi Boidin, Ph.D.

Université de Rennes 1

Rennes,
Francie

01.2013-03.2013
10.2014-12.2014

ukončená

ukončená

KA2

Agnieszka Soltysek, Ph.D.

Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Sevilla,
Španělsko

10.2013-12.2013

ukončená (54 dní)

Ing. Lucie Smoláková, Ph.D.

Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Sevilla,
Španělsko

31.10.-5.12.2014 ukončená (36)

Ing. Ivana Troppová, Ph.D.

University of Oulu/
Institute of materials
Scienceof Seville (ICMS)

Oulu,
Finsko/
Sevilla,
Španělsko

11.2013-12.2013
21.9.-13.11.2014

ukončená

KA3

RNDr. Radim Havelek, Ph.D.

Institute Curie

Paříž,
Francie

09.2013-12.2013

ukončená

KA4

Dunkin Jalki, Ph.D.

University of London/
Ghent University

Velká Británie/
Belgie

1.-4.2015
4.2015

ukončená

KA5

RNDr. Ján Gogola, Ph.D.

Cass Business School

Londýn,
Velká Británie

09.2013-12.2013

ukončená

KA6

Ing. Daniel Zeman, Ph.D.

Žilinská univerzita

Žilina,
Slovensko

03.2013-12.2014
(týdenní stáže)

ukončená

KA7

 

RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D

University of Surrey/
Universidad National del Sur

Velká Británie/
Argentina

10.12/
05.2013-07.2013

ukončená

Mgr. Jana Heckenbergerová,
Ph.D.

University od Alberta/
Argonne National Laboratory,
Chicago

Kanada/USA

15.6.-16.8.2014
17.8.-7.9.2014
12.2014-1.2015

ukončená

 

 

Požadavky společné a nutné pro všechny postdoky

  • Výběrová řízení
  • Rozhodnutí
  1. řádně ukončil doktorské studium v období od 28. 3. 2008 do data vyhlášení výběrového řízení na univerzitě v ČR nebo dosáhl srovnatelného stupně vzdělání (titulu) v zahraničí;
  2. prokáže dobrou znalost českého nebo anglického jazyka (absolvovaná zkouška v rámci studia nebo certifikát, ev. parafované potvrzení od instituce, kde ukončil doktorské studium).

Uchazeč doloží:

  • odborný životopis (CV), a to ve formě stručných, datovaných bodů a s obvyklým chronologickým řazením;
  • seznam publikací (v chronologickém pořadí);
  • seznam a stručná anotace (jednou, dvěma větami) vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních), jejichž byl garantem, popř., do kterých byl zapojen;
  • seznam absolvovaných stáží (se specifikací roku a délky trvání, hostující instituce a příslušného státu, s uvedením školitele a názvu tématu experimentální práce),  
  • písemné doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště / VaV týmu, a to v podobě „full-text“ dokumentu (tzn. nikoli odkazu nebo kontaktu) 

Kontakt:          

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika
telefon +420 466 036 725, +420 466 036 496
e-mail mobility@upce.cz

Kontakty:

garanti projektu
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
telefon 466 036 549
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz

prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
telefon 466 036 511, 466 036 015
e-mail Capek@upce.cz

finanční manažerka
Bc. Jiřina Čapková
telefon 466 036 189
e-mail Jirina.Capkova@upce.cz

projektová manažerka
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz