Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice

Kontakty

Řešitel projektu
Ing. Monika Vejchodová
e-mail: Monika.Vejchodova@upce.cz
tel.: 466 036 417

Koordinátor a finanční manažer projektu
Ing. Zuzana Pleskačová
e-mail: Zuzana.Pleskacova@upce.cz
tel.: 466 036 033

Projekt je zaměřen na modernizaci studijního prostředí pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů na Univerzitě Pardubice (UPa).

Prvním z hlavních cílů projektu je zkvalitnění studijního prostředí prostřednictvím:

  • modernizace výpočetní techniky a audiovizuálního vybavení v počítačových učebnách, učebnách, ateliérech a posluchárnách na všech 7 fakultách UPa, na celouniverzitním Jazykovém centru a v celouniverzitních posluchárnách a aule,
  • rozšíření a inovace síťové infrastruktury související s výukou,
  • pokrytí výukových prostor Wi-Fi sítí,
  • zvýšení výkonu a kapacit výukových serverů a storage včetně zajištění zálohování výukových dat.

Druhým hlavním cílem projektu je pořízení a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, které slouží pro výuku.

Projekt „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice“ je spolufinancován Evropskou unií.
 

Registrační číslo    
Název projektu
Zkrácený název projektu
Poskytovatel dotace
Číslo a název programu

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008531
Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice
INFRA II
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název výzvy Výzva č. 02_17_044 pro Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ v prioritní ose 2 OP

Datum zahájení realizace
Datum ukončení realizace
Jméno řešitele

1. 11. 2017
31. 8. 2019
Ing. Monika Vejchodová