Mladí restaurátoři představí své absolventské práce a soutěží o nejlepší restaurátorský projekt

Závěr příštího týdne – čtvrtek 24. a pátek 25. října – bude na Fakultě restaurování patřit jejím studentům. Konají se zde hned dvě akce, v nichž studenti představí své absolventské práce a současně se utkají v boji o nejlepší restaurátorský projekt. O něm rozhodne soutěžní přehlídka studentských prací, na niž v pátek naváže odborná konference v podobě prezentačního semináře.
 
Ve čtvrtek 24. října se v prostorách zámku Litomyšl uskuteční soutěžní přehlídka o nejlepší studentský restaurátorský projekt. Přehlídka organizována v rámci Interní grantové agentury Fakulty restaurování vyhlásil děkan fakulty Ing. Karol Bayer. Je určena na podporu projektů mimořádné umělecké nebo odborné kvality pro studenty magisterského nebo bakalářského studia.
 
Pátek 25. října pak bude patřit Prezentačnímu semináři absolventských prací, který se uskuteční v Kongresovém sále státního zámku Litomyšl.
 
Jedenáctka studentů představí během krátkých prezentací své absolventské práce, které byly úspěšně obhájené v akademickém roce 2012/2013. Prezentovány budou jednak bakalářské práce absolventů tohoto stupně studia, jednak diplomové práce absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Práce budou prezentovány také formou posterů.
Aktualizoval: Zdenka Černá (21. října 2013, 09:38)