Kontakty

Doc. Jiří Novotný, akad. soch.
odborný garant projektu
jiri.novotny@upce.cz
telefon 602 316 551

Ing. Martina Hucková
koordinátorka projektu
martina.huckova@upce.cz
telefon 775 337 112

Ing. Hana Boštíková
finanční administrátorka projektu
hana.bostikova@upce.cz
telefon 603 832 426

Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Fakulta restaurování UPa v Litomyšli spolu s dalšími osmi partnery na poli české památkové péče a restaurování přistoupila k realizaci projektu „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ („PPP PRO“). Jeho cílem bylo rozvinutí a upevnění spolupráce na poli české památkové péče a vytvoření sítě mezi subjekty, které na ochraně a uchování českého kulturního dědictví spolupracují.
Díky široké škále aktivit realizovaných v rámci tohoto tříletého projektu – ať už jde o vznik Centra pro spolupráci v památkové péči, vytvoření interaktivního komunikačního portálu nebo sérii diskusních setkání, panelů a konferencí – se v konečném důsledku podařilo přispět také ke zvýšení konkurenceschopnosti české školy ochrany kulturního dědictví v evropském kontextu. Projektové aktivity, především diskusní setkání, analýzy starších projektů restaurování a památkové obnovy a konference. na téma rozvíjení interdisciplinarity a mezioborové spolupráce v péči o kulturní dědictví.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0036
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Kontakt na projektový tým: projekt.ppp.pro@gmail.com