Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

mpo_-_cz-.jpg

Smart Parking & Charging

Kontakty:
Garant projektu za UPCE:
doc. Ing. Ladislav Řoutil Ph.D.

e-mail: ladislav.routil@upce.cz

tel: 466 036 393

Projektový záměr předkládá společnost Vigour Alfa spol. s r.o. společně s Fakultou Informatiky a Managementu (Univerzita Hradec Králové) a Dopravní fakultou Jana Pernera (Univerzita Pardubice). Spolupráce s partnery přinese projektu přidanou hodnotu díky zužitkování expertních znalostí zejména v oborech datové vědy, statistiky a dopravy.

Cílem projektu je vytvořit unikátní softwarový produkt ("Smart Parking & Charging") s následujícími klíčovými vlastnostmi:

  • podpora integrace nejrůznějších parkovacích systémů i nabíjecích stanic,
  • velmi nízká bariéra vstupu pro provozovatele parkovišť (snadná monetizace parkovacích míst a nabíjecích stanic),
  • jednoduchá navigace k parkovacímu místu či nabíjecí stanici,
  • automatická platba za parkování či nabíjení,
  • pokročilé analytické funkčnosti pro získání maxima informací z obrovského množství dat z navigační, parkovací i nabíjecí části systému (podpora rozhodovacích procesů provozovatelů parkovišť a městských aglomerací).

Produkt bude ověřen poloprovozem v rámci Hradecko-Pardubické aglomerace na pilotních parkovištích. Města Hradec Králové i Pardubice vyjádřili svůj zájem o cílový produkt prostřednictvím Letter of Intent. Zájem o řešení projevilo i město Plzeň prostřednictvím Letter of Intent od Správy informačních technologií města Plzně.

Jako důležitý indikátor garance kvality a inovativnosti budoucího řešení slouží i cena Microsoft Award v kategorii "Veřejná správa a rozvoj moderního města" pro obě dílčí řešení, na kterých budoucí produkt staví: chytré parkování "Zaparkuj.to" i chytré nabíjení "ChargeUp.cz".

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024477

Název projektu: Smart Parking & Charging

Garant projektu za UPCE: doc. Ing. Ladislav Řoutil Ph.D.

Další řešitelé:

Ing. Aleš Šmejda  Ph.D.
Ing. Vladislav Borecký Ph.D.
Ing. Pavel Lopour  Ph.D.
Ing. Özgür Yurdakul Ph.D.
Ing. Antonín Suk
Ing. Zdeňka Stojaspalová
Ing. Daniel Vymětal
Ing. Veronika Fričová