Stáž na Gjøvik University College

Řešitelka projektu:

Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

Název projektu:  Stáž na Gjøvik University College
Registrační číslo projektu: NF-CZ07-INP-3-060-2014
Nositel projektu:    Ing. Monika Vejchodová
Doba realizace projektu: 1. – 14. 3. 2015
Program:  Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP

Řešitelka projektu:
Ing. Monika Vejchodová
vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10  Pardubice

Tel: 466 036 417
E-mail: monika.vejchodova@upce.cz

Norské fondy a fondy EHP: http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/
Univerzita Pardubice: http://www.upce.cz/index.html
Gjøvik University College: http://english.hig.no/
Překlad: