Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation

Kontakty:

Koordinátor projektu:
The University of Birmingham

Webová stránka projektu:
www.s-code.info/

Projekt je zaměřen na vytvoření nového radikálního konceptu řešení pro výhybkové konstrukce na železnici. Projekt vychází z existujících evropských i národních výzkumných projektů (zejména se jedná o projekty In2Rail, Capacity4Rail a Innotrack) a jeho cílem je nejen identifikace radikálních technologických konceptů, ale také jejich vzájemná integrace.

Název projektu: Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation
Zkrácený název projektu: S-CODE
Reg. číslo projektu: 730849
Program: HORIZON 2020, Shift2Rail
Výzva: S2R-OC-IP3-01-2016
Doba realizace: od 1. listopadu 2016 do 31. října 2019
Koordinátor projektu: The University of Birmingham
Webová stránka projektu: www.s-code.info/

Cílem projektu je vyvinout, ověřit a integrovat nové koncepty pro výhybkové konstrukce na železnici, které povedou ke zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti při současném snížení investičních a provozních nákladů.

Realizace projektu je rozdělena do tří fází. Úvodní fáze se týká shrnutí současné světové praxe a identifikace nejlepších možností v dané oblasti řešení. Dále je tato část zaměřena na analýzu technických, bezpečnostních a provozních požadavků na výhybkové konstrukce používané v Evropě, které budou určující pro navržené způsoby řešení, a nalezení využitelných technologií a materiálů, jež budou základem návrhu. Druhá fáze představuje vývoj technického řešení. Tato fáze zahrnuje oblast konstrukční, materiálovou a oblast simulačních výpočtů vedoucích k získání optimální konfigurace a kombinace dílčích návrhů pro maximalizaci užitných parametrů výhybky. Předmětem závěrečné třetí fáze bude reálné testování vybraných navržených konstrukčních uzlů či konceptů a vyhodnocení efektivity plnění výchozích požadavků.

University of Birmingham (koordinátor)
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.
Ferrovial
Rhomberg Rail Consult GmbH
Rail Safety and Standards Board
COMSA
Loughborough University
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita Pardubice

Realizační tým Univerzity Pardubice Dopravní fakulty Jana Pernera

doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Ing. Martin Kohout, Ph.D.
prof. Ing. Bohumil Culek, CSc.
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
Ing. Jakub Vágner, Ph.D.
Ing. Petr Voltr, Ph.D.
Ing. Stanislava Liberová, Ph.D.
Ing. Monika Skalská, Ph.D.

Překlad: