Tři fakulty se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách

Tři fakulty se během dvou let dočkají nového výukového areálu v srdci univerzitního kampusu v Polabinách

Přes 1,6 miliardy korun se podařilo Univerzitě Pardubice získat za posledních pět let na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím projektů z Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V březnu 2013 také zahájila realizaci projektu modernizace výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách za 79 milionů korun.

V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace orientovaného na vytváření, posilování a zkvalitňování infrastruktury pro vědu a výzkum řeší pardubické univerzitní týmy v současné chvíli celkem šest projektů, dva z nich právě zahajují.

V prioritní ose 4, oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a v rámci výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem získala Univerzita Pardubice letos na jaře na řešení projektu VAP - Výukový areál Polabiny rozhodnutí o financování v hodnotě 79 mil. Kč.

S počátkem března 2013 tak mohla zahájit realizaci projektu a přípravu modernizace výukového areálu v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách, který bude po dokončení sloužit zejména třem fakultám univerzity - Fakultě filozofické, Fakultě ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera.

Cílem projektu VAP - Výukový areál Polabiny (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252) je zlepšit podmínky a zázemí pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti netechnologických inovací. Nová infrastruktura by měla pokrýt potřeby pěstovaných společenskovědních a ekonomických oborů univerzity, zčásti též oborů technických.

Ing. Valerie Wágnerová, kancléřka - mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz

9. 4. 2013