Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

User picture
 • jindrich.jezek@upce.cz
 • 466 036 377
 • Dopravní fakulta Jana Pernera

  Oddělení ekonomiky a managementu (50212)

  Vedoucí
  Odborný asistent
 • Výuka, rozvrh, termíny
 • Odborný profil
 • Publikace
 • Projekty

Výuka

KDMML/PDP1P (2023) G - - -
KDMML/PEPOK (2023) G - - -
KDMML/PEPOP (2023) G - - -
KDMML/PKADK (2023) G - - -
KDMML/PKADP (2023) G - - -
KDMML/XAEP1 (2023) G PR CV -
KDMML/XAFPO (2023) - PR CV -
KDMML/XAKND (2023) G PR CV -
KDMML/XAPXT (2023) G PR - -
KDMML/YAEP1 (2023) G PR - -
KDMML/YAFPO (2023) - PR - -
KDMML/YAKND (2023) G PR - -
KDMML/YAPXT (2023) G PR - -

Rozvrh

Termíny

30. 08. 2024
09:00 - 10:00 DC / 02014 KDMML XAPXT 69

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul
Ph.D.
Rok
2000
Obor
Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
Škola
Univerzita Pardubice
Titul
Ing.
Rok
1984
Obor
Provoz a ekonomika železniční dopravy
Škola
Vysoká škola dopravy a spojů Žilina

Přehled zaměstnání

Od (rok)
1993
Zastávaná pozice
odborný asistent
Zaměstnavatel
Univerzita Pardubice
Od (rok)
1984
Do (rok)
1993
Zastávaná pozice
technolog, dozorčí vozových zásilek
Zaměstnavatel
České dráhy

Studijní a pracovní pobyt

Země
Polsko
Instituce
Rentrans Cargo Sp. Z o.o.
Rok
2004
Délka pobytu
1 měsíc
Země
Švýcarsko
Město
Bern
Instituce
GS EVED Bern
Rok
1995
Délka pobytu
3,0 měsíce

Publikace

NACHTIGALL, P. - SKALSKÁ, M. - JEŽEK, J. - ŠIROKÝ, J. Určení horních a dolních limitů ceny za přístup k jednotlivým kategoriím míst nakládky a vykládky jakožto zařízení služeb. Neuveden. 26 s.
NACHTIGALL, P. - ŠIROKÝ, J. - ŠOUREK, D. - JEŽEK, J. - MATUŠKA, J. Process of Capacity Allocation on Public Sidings. In LOGI 2019 - HORIZONS OF AUTONOMOUS MOBILITY IN EUROPE. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2020. s. 69-77 s.
NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - ŠIROKÝ, J. - MATUŠKA, J. - ŠOUREK, D. Zkušenosti s přidělováním kapacity na veřejně přístupných vlečkách Nová železniční technika : nové železniční trendy, 2019, vol. 4, no. srpen, s. 20-25. ISSN: 1210-3942.
JEŽEK, J. - NOŽIČKA, J. - TÖRÖK, Á. Using of Sensitivity Analysis in Road Transport Pricing LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics, 2018, vol. 9, no. 1, s. 32-39. ISSN: 2336-3037.
MATUŠKA, J. - NACHTIGALL, P. - ŠOUREK, D. - ŠIROKÝ, J. - JEŽEK, J. Changes in EU Legislation and New Operational Requirements on Infrastructure Managers in the Czech Republic in Relation to Public Sidings. In Proceedings of the Fourth International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: Scientific Research Center Ltd., 2018. s. 1124-1128 s. ISBN 978-86-916153-4-5.
POLÁK, M. - JEŽEK, J. - CHOCHOLÁČ, J. The implementation of the RFID technology into the hospital logistics processes: a case study. In VII. International Scientific Conference of the Faculty of Transport Engineering : conference proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 190-199 s. ISBN 978-80-7560-152-0.
ŠVADLENKA, L. - JEŽEK, J. - SOMMERAUEROVÁ, D. - ŠOHAJEK, P. - ZELENSKA, I. - PRUKL, L. - VALACH, J. Marketingový výzkum na úsecích železničních tratí 015 (Prachovice - Heřmanův Městec) a 017 (Moravská Třebová - Dzbel a Moravská Třebová - Velké Opatovice). Neuveden. 41 s.
DRDLA, P. - BULÍČEK, J. - CEMPÍREK, V. - ČERNÝ, O. - DOLEČEK, R. - DVOŘÁK, K. - HÁBA, A. - HRUBAN, I. - JEŽEK, J. - KUČERA, T. - KUDLÁČKOVÁ, N. - LATA, M. - LELEK, T. - MACHALÍK, S. - MATUŠKA, J. - MICHÁLEK, T. - MLYNAŘÍK, L. - NACHTIGALL, P. - NOVÁK, J. - NOVÁK, P. - SADÍLEK, O. - ŠIROKÝ, J. - ŠVADLENKA, L. Názvoslovná norma pro oblast provozování dráhy. 1. 145 s.
JEŽEK, J. - HRUŠKA, R. Vývoj železniční nákladní dopravy v ČR v letech 2005 – 2014. In LOGI 2015: conference proceedings. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 16 - 22 s. ISBN 978-80-7468-095-3.
HRUŠKA, R. - JEŽEK, J. Development of road freight transport in the Czech Republic in the period 2005 - 2014. In 6th International Scientific Conference: Conference Proceedings. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 153-159 s. ISBN 978-80-7395-924-1.
CEMPÍREK, V. - DRAHOTSKÝ, I. - BŘEZINA, E. - NACHTIGALL, P. - JEŽEK, J. - LEJSKOVÁ, P. Porovnání nákladů na veřejnou silniční a železniční dopravu v Pardubickém kraji. Neuveden. 72 s.
JEŽEK, J. Kalkulace nákladů v logistickém řetězci. In LOGI 2014 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2014. s. 97-104 s. ISBN 978-80-263-0860-7.
JEŽEK, J. - RÝC, T. KRITICKÁ ANALÝZA METOD VÝPOČTU EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE A ZAHRANIČÍ. In Horizonty železničnej dopravy 2014. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2014. s. 89-99 s. ISBN 978-80-554-0918-4.
JEŽEK, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. The development and possibilities of combined transport in the Czech republic in political consequences Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2013, vol. B, no. 18, s. 243-251. ISSN: 1211-6610.
JEŽEK, J. - RÝC, T. Podpora kombinované dopravy v ČR. In EUROKOMBI - INTERMODAL 2013 Zborník zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. s. Neuveden s. ISBN 978-80-554-0708-1.
TRPIŠOVSKÝ, M. - CHOCHOLÁČ, J. - JEŽEK, J. - PRŮŠA, P. Rovnoběžné trasy MHD obsluhující sídliště. In Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 203-217 s. ISBN 978-80-86530-90-1.
ČÁP, J. - JEŽEK, J. - TRPIŠOVSKÝ, M. Plány dopravní obslužnosti krajů ČR. In Horizons of Railway Transport 2013. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. s. 93-102 s. ISBN 978-80-554-0764-7.
JEŽEK, J. - PRŮŠA, P. - RÝC, T. Metodika stanovení produkcí emisí. In Horizons of Railway Transport 2013. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. s. 174-182 s. ISBN 978-80-554-0764-7.
JEŽEK, J. Náklady operátorů dopravy. In LOGI 2013 - Conference Proceeding. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 194-204 s. ISBN 978-80-7468-059-5.
TRPIŠOVSKÝ, M. - JEŽEK, J. - PRŮŠA, P. Faktory determinující dopravní obslužnost v městské zástavbě. In Current trends in transport and economy in 2013 (Aktuální trendy v dopravě a ekonomice 2013). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 47-56 s. ISBN 978-80-86530-90-1.
JEŽEK, J. - RÝC, T. Vazby ve vnitrostátním dopravním systému. In Horizons of Railway Transport 2012. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. s. 190-197 s. ISBN 978-80-554-0571-1.
JEŽEK, J. Dopravní systém a vymezení jeho subsystémů. In LOGI 2012 – Conference Proceeding. Brno: Tribun EU, 2012. s. 188-195 s. ISBN 978-80-263-0336-7.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Minimalizace logistických nákladů s využitím pravidla druhé odmocniny Produktivita a inovácie, 2011, vol. 12, no. 4/2011, s. 35-36. ISSN: 1335-5961.
JEŽEK, J. - SALAVA, D. Investigation and improvement of transport service quality. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 219-224 s. ISBN 978-80-554-0247-5.
JEŽEK, J. Meziregionální vazby v dopravním systému. In LOGI 2010 : conference proceeding. Brno: Tribun EU, 2010. s. 79-86 s. ISBN 978-80-7399-205-7.
JEŽEK, J. - MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. Fare significance and effects on passenger public transport. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 379-385 s. ISBN 978-80-7395-245-7.
JEŽEK, J. Politika tvorby cen v dopravě. In Horizons of railway transport 2010. Žilina: Žilinská univerzita, 2010. s. 103-110 s. ISBN 978-80-554-0247-5.
JEŽEK, J. Nakládání s komunálním odpadem a jeho přeprava. In LOGI 2010 : conference proceeding. Brno: Tribun EU, 2010. s. 86-94 s. ISBN 978-80-7399-205-7.
JEŽEK, J. Podzemní kontejnery v odpadovém hospodářství. In LOGI 2010 : conference proceeding. Brno: Tribun EU, 2010. s. 94-100 s. ISBN 978-80-7399-205-7.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Účinky příjmu a vlastnictví automobilu na poptávku po veřejné dopravě Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 6, s. 22-30. ISSN: 0012-5520.
JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Affecting Factors of Transport Demand Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2009, vol. 2008, no. 14, s. 205-214. ISSN: 1211-6610.
POJKAROVÁ, K. - JEŽEK, J. Elasticita poptávky v dopravě a průměrných mezd zaměstnanců Perner´s Contacts, 2009, vol. 4, no. 3, s. 194-200. ISSN: 1801-674X.
JEŽEK, J. Analýza odpadového hospodářství v Pardubickém kraji Transport and Logistics, 2009, vol. 2009, no. 6, s. 96-99. ISSN: 1451-107X.
DRAHOTSKÝ, I. - JEŽEK, J. - MELICHAR, V. Možnosti a současné přístupy k hodnocení externích nákladů znečištění ovzduší vyvolaného dopravním provozem Doprava : Ekonomicko-technická revue, 2009, vol. 51, no. 2, s. 10-16. ISSN: 0012-5520.
JEŽEK, J. Podnikání v železniční dopravě v podmínkách ČR. In Horizons of railway transport 2009. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009. s. 141-147 s. ISBN 978-80-554-0094-5.
JEŽEK, J. Hospodaření s komunálními odpady. In LOGI 2009. Brno: Tribun EU, 2009. s. 180-185 s. ISBN 978-80-7399-893-6.
JEŽEK, J. Kooperace silniční a železniční dopravy v rámci logistických center. In LOGI 2009. Brno: Tribun EU, 2009. s. 13-18 s. ISBN 978-80-7399-893-6.
JEŽEK, J. The Sysem of Transport Costs and Prices Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2008, vol. 1, no. 13, s. 87-96. ISSN: 1211-6610.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Ocenění externích účinků a nákladů kongesce Perner´s Contacts, 2008, vol. 3, no. 5, s. 234-245. ISSN: 1801-674X.
DRAHOTSKÝ, I. - MELICHAR, V. - KAMPF, R. - KAMPF, R. - JEŽEK, J. - BÁRTOVÁ, P. - CHLAŇ, A. - BECKOVÁ, H. - LEJSKOVÁ, P. - PRŮŠA, P. - KUNHART, J. - KUDLÁČKOVÁ, N. - POJKAROVÁ, K. - ŠVADLENKA, L. Modelování vlivu sociálních a ekonomických faktorů rozvoje a omezení dopravního systému. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 195 s. ISBN: 978-80-7399-640-6.
KAMPF, R. - CEMPÍREK, V. - ŠARADÍN, P. - HÝBLOVÁ, P. - LEJSKOVÁ, P. - JEŽEK, J. - PRŮŠA, P. - DRAHOTSKÁ, H. Outsourcing dopravně - logistických procesů. Brno: Tribun EU, 2008. 198 s. ISBN: 978-80-7399-437-2.
MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. - JEŽEK, J. Modelování elasticity výkonů nákladní dopravy a hlavních indikátorů vývoje ekonomiky v ČR. In Teorie dopravních systémů (soubor odborných statí). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. 12 s. ISBN: 978-80-7399-347-4.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Ekonomický růst a nákladní doprava. In Přírodní zdroje, doprava, energetika a udržitelný hospodářský růst. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2008. s. 22-29 s. ISBN 978-80-01-04053-9.
JEŽEK, J. Řízení rizik v poštovním sektoru. In Future Role of Postal Services in the Face of New Market Conditions and Communication Technologies: proceedings of the IPoCC Conference 2008. Pardubice: Avon, s. r. o., 2008. s. 128-133 s. ISBN 978-80-904233-0-5.
JEŽEK, J. Dopravní externality vyplývající z činnosti veřejných logistických center. In Sborník příspěvků konference Logistická centra. Brno: Tribun EU, 2008. s. 22-31 s. ISBN 978-80-7399-603-1.
JEŽEK, J. Externí náklady silniční a železniční dopravy. In Rozvoj a perspektivy dopravních systémů ve vazbě na vnější okolí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. s. 211-216 s. ISBN 978-80-86530-50-5.
KUDLÁČKOVÁ, N. - JEŽEK, J. Podmínky a důsledky outsourcingu. In Outsourcing dopravně-logistických procesů a prostorová lokalizace veřejných logistických center. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 74-77 s. ISBN 978-80-7395-022-4.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. - POJKAROVÁ, K. Modelování vztahu ekonomického růstu a nákladní dopravy. In INFOTRANS 2007: sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 205-210 s. ISBN 978-80-7194-989-3.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Význam a úloha dopravy v ekonomické činnosti. In Národohospodářské aspekty dopravního systému: sborník ze 7. vědecké mezinárodní konference. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 1-21 s. ISBN 978-80-01-03706-5.
JEŽEK, J. Součinnost individuální a veřejné dopravy v rámci dopravního systému. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků uživatele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 44-48 s. ISBN 978-80-7395-006-4.
JEŽEK, J. Využití inteligentních dopravních systémů. In Aktuální problémy v dopravě 2007 - Sborník příspěvků. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 40-45 s. ISBN 80-86530-38-8.
KUDLÁČKOVÁ, N. - JEŽEK, J. Bariéry outsourcingu. In Sborník příspěvků LOGI 2007. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2007. s. 98-103 s. ISBN 80-86530-35-3.
MELICHAR, V. - POJKAROVÁ, K. - JEŽEK, J. Modelování rovnováhy dopravního systému a ekonomiky. In Sborník příspěvků II. konference s mezinárodní účastí Teorie dopravních systémů 2007. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 185-193 s. ISBN 978-80-7194-927-5.
JEŽEK, J. Outsourcing v logistických službách. In Mezinárodná vedecká konferencia Logisticko-distribučné systémy - Zborník referátov. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2007. s. 49-53 s. ISBN 978-80-228-1763-9.
JEŽEK, J. Informační systémy a informační technologie ve strategickém řízení firmy Železničná doprava a logistika, 2006, vol. 2006, no. 4, s. 14-17. ISSN: 1336-7943.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Modelování prostorové cenové rovnováhy v dopravě. In Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké koference "Nové výzvy pro dopravu a spoje". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 183-189 s. ISBN 80-7194-880-2.
JEŽEK, J. Průzkum efektivnosti outsourcingu k vynaloženým nákladům. In Sborník příspěvků LOGI 2006. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 61-67 s. ISBN 80-86530-30-2.
JEŽEK, J. Doplňkové služby v dopravě - franchising. In Sborník příspěvků mezinárodní virtuální konference Aktuální problémy v dopravě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2006. s. 36-40 s. ISBN 80-86530-33-7.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Hlavní zásady a dopady reformy evropských železnic. In Mezinárodní vědecká konference Manažment v železničnej doprave 2006. Žilina: EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2006. s. 93-101 s. ISBN 80-8070-613-1.
JEŽEK, J. Problematika rozhraní mezi objednavatelem a poskytovatelem u outsourcingu dopravně-logistických procesů a rizika s tím spjata. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 62-66 s. ISBN 80-7194-921-3.
JEŽEK, J. Maximum and Businesslikely Regulated Price in Railway Traffic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2005, vol. , no. 10, s. 133-137. ISSN: 1211-6610.
JEŽEK, J. - SOUŠEK, R. Posouzení kvality metodou benchmarkingu Podniková ekonomika a manažment, 2005, vol. , no. 1, s. 22-28. ISSN: 1336-5878.
MELICHAR, V. - JEŽEK, J. Faktory ovlivňující podnikatelské prostředí v železniční dopravě. In Dopravní systémy 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 201-208 s. ISBN 80-7194-805-5.
JEŽEK, J. Vliv outsourcingu na náklady podniku. In Zborník referátov Logisticko-distribučné systémy. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2005. s. 88-93 s. ISBN 80-228-1446-6.
JEŽEK, J. Změny týkající se dopravce po vstupu ČR do EU. In 8. odborný seminár "Aktuálne problémy v podnikaní v cestnej doprave". Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 114-118 s. ISBN 80-8070-481-3.
JEŽEK, J. Hodnocení efektů outsourcingu. In Outsourcing dopravně-logistických procesů 2006 : sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 110-115 s. ISBN 80-7194-921-3.
JEŽEK, J. Proces zavádění outsourcingu. In Logi 2005, 6. konference s mezinárodní účastí ? ?Komplexní logistické služby v přepravních řetězcích?. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2005. s. 121-127 s. ISBN 80-86530-25-6.
JEŽEK, J. Increased Costs Resulting from Track Blocking in Railway Traffic Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty, 2004, vol. , no. 9(2003), s. 243-254. ISSN: 1211-6610.
JEŽEK, J. Systém kvality založený ne metodě benchmarkingu. In Projektové řízení v dopravní firmě. Pardubice: Institut Jana Pernera, o.p.s., 2004. s. 32-37 s. ISBN 80-86530-24-8.
JEŽEK, J. Vliv kvality dopravní infrastruktury na kvalitu dopravních a přepravních procesů. In Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 13 s. ISBN 80-7194-675-3.
JEŽEK, J. Úloha logistiky v ekonomice dopravního podniku. In Role logistiky v integrující se Evropě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 39-45 s. ISBN 80-7194-708-3.
JEŽEK, J. Zvýšené náklady plynoucí z realizace výlukové činnosti v železniční dopravě. In Třetí vědecké konference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 85-90 s. ISBN 80-7194-566-8.
JEŽEK, J. Hodnocení společenské efektivnosti zvyšování kvality dopravních a přepravních procesů. In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT Praha, Fakulta dopravní, 2003. s. 23 s. ISBN 80-01-02 736-8.

Projekty

Ocenění přístupu k místům nakládky a vykládky
01.01.22 - 30.04.22
Program: studie
Poskytovatel: České dráhy a. s.
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase
01.08.21 - 31.05.23
Program: Aplikace
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Smluvní výzkum - návrh komplexního systému přidělování kapacity drah
01.05.17 - 31.10.17
Program: Smluvní výzkum
Poskytovatel: Smluvní výzkum
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy
01.04.12 - 31.03.15
Program: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pozice na projektu: Hlavní řešitel

Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích
01.01.09 - 31.12.10
Program: Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy
Poskytovatel: Ministerstvo dopravy
Pozice na projektu: Spoluřešitel