Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Ing. Markéta Prokešová

User picture
  • Projekty

Projekty

Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví - Heritage Train II.
01.10.23 - 30.09.26
Program: ERASMUS+
Poskytovatel: Evropská unie
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Mezinárodní spolupráce pro odbornou přípravu v oblasti ochrany kulturního dědictví
01.12.19 - 31.08.22
Program: ERASMUS+
Poskytovatel: Evropská unie
Pozice na projektu: Spoluřešitel

STOPY TVORBY - Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století - Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry
01.03.16 - 31.12.19
Program: Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity - NAKI II
Poskytovatel: Ministerstvo kultury
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Použití nanomateriálů pro udržitelnou konzervaci historických sochařských a architektonických děl z litavských vápenců (NANOLITH)
01.08.13 - 31.12.14
Program: Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
Poskytovatel: Evropská unie
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012
01.01.12 - 31.12.12
Program: Rozvojové programy MŠMT 2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pozice na projektu: Spoluřešitel