Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Ing. Jaroslav Barták, Ph.D.

User picture
 • jaroslav.bartak@upce.cz
 • 466 037 421, 466 037 043, 466 037 346
 • orcid.org/0000-0001-8675-1144
 • Fakulta chemicko-technologická

  Katedra fyzikální chemie (30340)

  Odborný asistent
 • Konzultační hodiny

  Kdykoliv po předchozí domluvě.

  Úřední hodiny

  At any time after prior arrangement.

 • Výuka, rozvrh, termíny
 • Odborný profil
 • Publikace
 • Projekty

Výuka

KFCH/C015 (2023) - - CV -
KFCH/C063 (2023) - - CV -
KFCH/C066 (2023) G - CV -
KFCH/C309A (2023) - PR - SE
KFCH/C708 (2023) G PR - -
KFCH/C714 (2023) - - CV -
KFCH/C858 (2023) - PR - SE

Rozvrh

Termíny

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul
Ph.D.
Rok
2014
Obor
Fyzikální chemie
Škola
Univerzita Pardubice
Název práce
Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech
Titul
Ing.
Rok
2009
Obor
Fyzikální chemie
Škola
Univerzita Pardubice
Název práce
Studium krystalizace skel systému Ge?Sb?S pomocí TMA
Titul
Bc.
Rok
2007
Obor
Chemie a technická chemie
Škola
Univerzita Pardubice
Název práce
VISKOZITNÍ CHOVÁNÍ PODCHLAZENÉ TAVENINY Ge0,02Se0,98

Studijní a pracovní pobyt

Země
Japonsko
Město
Tsukuba
Instituce
Národní Institut pro Materiálovou Vědu (NIMS)
Rok
2011
Délka pobytu
5,0 měsíce
Země
Nizozemsko
Město
Groningen
Instituce
Fakulta matematiky a přírodních věd, Univerzita Groningen
Rok
2012
Délka pobytu
1 měsíc
Země
Německo
Město
Jena
Instituce
Leibniz Institut pro fotoniku
Rok
2018
Délka pobytu
3,0 měsíce
Město
Madison, Wisconsin
Instituce
Fakulta Chemie, Univerzita Wisconsin-Madison
Rok
2018
Délka pobytu
6,0 měsíce

Členství

Název
Česká společnost chemická
Od (rok)
2014
Název
Mezinárodní konfederace pro termickou analýzu a kalorimetrii (ICTAC) - národní zástupce pro ČR
Od (rok)
2020

Publikace

BARTÁK, J. - VALDES MITCHELL, D. - MARTINKOVÁ, S. - SHÁNĚLOVÁ, J. - KOŠŤÁL, P. Competitive growth of Sb2Se3 and GeSe2 crystals in pseudobinary (GeSe2)x(Sb2Se3)1-x glass-forming materials Journal of Non-Crystalline Solids, 2023, vol. 607, no. May, s. "122229-1"-"122229-10". ISSN: 0022-3093.
KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - WIEDUWILT, T. - SCHMIDT, M. - MÁLEK, J. Viscosity and Fragility of Selected Glass-forming Chalcogenides Journal of Non-Crystalline Solids, 2022, vol. 575, no. January, s. 121205. ISSN: 0022-3093.
VČELÁKOVÁ, M. - BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - HONCOVÁ, P. Studium viskozity a povrchového napětí amorfních chalkogenidů. In Termoanalytický seminář TAS 2022 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2022. s. 53-55 s. ISBN 978-80-88307-09-9.
KOŠŤÁL, P. - VČELÁKOVÁ, M. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. Měření tepelných kapacit a viskozit chalkogenidů. In Termoanalytický seminář TAS 2022 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2022. s. 98-99 s. ISBN 978-80-88307-09-9.
HONCOVÁ, P. - VALDES MITCHELL, D. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - PILNÝ, P. - ŠLANG, S. Combination of Indirect and Direct Approaches to the Description of Complex Crystallization Behavior in GeSe2-rich Region of Pseudobinary GeSe2-Sb2Se3 System Journal of Non-Crystalline Solids, 2021, vol. 568, no. September, s. 120968. ISSN: 0022-3093.
VALDES MITCHELL, D. - MARTINKOVÁ, S. - MÁLEK, J. - BARTÁK, J. Crystal growth in Ge-Sb-Se glass and its relation to viscosity and surface diffusion Journal of Non-Crystalline Solids, 2021, vol. 566, no. August, s. "120865-1"-"120865-9". ISSN: 0022-3093.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - BAGCHI, K. - EDIGER, M. - LI, Y. - YU, L. Surface mobility in amorphous selenium and comparison with organic molecular glasses Journal of Chemical Physics, 2021, vol. 154, no. 7, s. "074703-1"-"074703-6". ISSN: 0021-9606.
MARTINKOVÁ, S. - VALDES MITCHELL, D. - ŠLANG, S. - PÁLKA, K. - BARTÁK, J. Relationship between crystal growth and surface/volume mobilities in Se95Te5 bulk glasses and thin films Acta Materialia, 2021, vol. 213, no. July, s. "116953-1"-"116953-9". ISSN: 1359-6454.
VČELÁKOVÁ, M. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. Využití nanoindentace pro stanovení viskozity v povrchu objemových vzorků a tenkých vrstev amorfního selenu. In Zborník príspevkov 6.ročníku konference Moderné trendy v anorganických technológiách 2021. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2021. s. 44-45 s. ISBN 978-80-553-3931-3.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. Analysis of crystal growth and viscosity in Ge-Sb-Se-Te undercooled melts Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, vol. 505, no. February, s. 1-8. ISSN: 0022-3093.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. - WIEDUWILT, T. - KOBELKE, J. - SCHMIDT, M. Analysis of viscosity data in As2Se3, Se and Se95Te5 chalcogenide melts using the pressure assisted melt filling technique Journal of Non-Crystalline Solids, 2019, vol. 511, no. May, s. 100-108. ISSN: 0022-3093.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. KRYSTALIZACE VE SKELNÝCH MATERIÁLECH SYSTÉMU Se-Te. In Termoanalytický seminář TAS 2019 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2019. s. 68-73 s. ISBN 978-80-88307-03-7.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. Crystal growth in Se95Te5 bulk samples and thin films. In CEEC-TAC5 & Medicta 2019 : 5th central and eastern european conference on thermal analysis and calorimetry (CEEC-TAC5) and 14th mediterranean conference on calorimetry and thermal analysis (Medicta2019). Craiova: Central and Eastern European Committee for Thermal Analysis and Calorimetry, 2019. s. 219-219 s. ISBN 978-3-940237-59-0.
BARTÁK, J. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. - PODZEMNÁ, V. - ŠLANG, S. - PÁLKA, K. Comparison of Lateral Crystal Growth in Selenium Thin Films and Surface of Bulk Samples Crystal Growth & Design, 2018, vol. 18, no. 7, s. 4103-4110. ISSN: 1528-7483.
MARTINKOVÁ, S. - SHÁNĚLOVÁ, J. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Transient nucleation in Ge-Sb-S thin films. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 116-116 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
VALDÉS MITCHELL, D. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Surface and volume crystal growth in chosen Ge-Sb-S bulk glasses. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 166-166 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
BARTÁK, J. - VALDÉS MITCHELL, D. - MÁLEK, J. Comparison of crystal growth in chalcogenide bulk glasses and thin films. In 13th International Conference on Solid State Chemistry : book of abstracts. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018. s. 117-117 s. ISBN 978-80-7560-158-2.
KRBAL, M. - BARTÁK, J. - KOLÁŘ, J. - PRYTULIAK, A. - KOLOBOV, A. - FONS, P. - BEZACIER, L. - HANFLAND, M. - TOMINAGA, J. Pressure-Induced Phase Transitions in GeTe-Rich Ge-Sb-Te Alloys across the Rhombohedral-to-Cubic Transitions Inorganic Chemistry, 2017, vol. 56, no. 14, s. 7687-7693. ISSN: 0020-1669.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. Extended Study on Crystal Growth and Viscosity in Ge-Sb-Se Bulk Glasses and Thin Films Journal of Physical Chemistry B, 2017, vol. 121, no. 33, s. 7978-7986. ISSN: 1520-6106.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - MÁLEK, J. Nucleation and crystal growth in (GeS2)0.1(Sb2S3)0.9 thin films. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 96-98 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - HONCOVÁ, P. Studium rychlosti růstu krystalů pomocí DSC a mikroskopie. In Termoanalytický seminář TAS 2017 : sborník příspěvků. Praha: Česká společnost chemická, 2017. s. 18-20 s. ISBN 978-80-86238-71-1.
HONCOVÁ, P. - SVOBODA, R. - PILNÝ, P. - SÁDOVSKÁ, G. - BARTÁK, J. - BENEŠ, L. - HONC, D. Kinetic study of dehydration of calcium oxalate trihydrate Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2016, vol. 124, no. 1, s. 151-158. ISSN: 1388-6150.
HONCOVÁ, P. - SHÁNĚLOVÁ, J. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - KOŠŤÁL, P. - STEHLÍK, S. General Approach to the Nucleation and Crystal Growth in Sb0.5Se99.5 Glass Explaining the Shape of DSC Curves Crystal Growth & Design, 2016, vol. 16, no. 5, s. 2904-2911. ISSN: 1528-7483.
MÁLEK, J. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. Spherulitic Crystal Growth Velocity in Selenium Supercooled Liquid Crystal Growth & Design, 2016, vol. 16, no. 10, s. 5811-5821. ISSN: 1528-7483.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. Crystal growth in Se70Te30 thin films followed by SEM and in situ XRD Journal of Applied Physics, 2016, vol. 120, no. 14, s. "145301-1"-"145301-7". ISSN: 0021-8979.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. - EISING, G. - KOOI, B. Crystal growth in (GeS2)(x)(Sb2S3)(1-x) thin films Journal of Non-Crystalline Solids, 2015, vol. 410, no. February 2015, s. 7-13. ISSN: 0022-3093.
BARTÁK, J. - MARTINKOVÁ, S. - MÁLEK, J. Crystal Growth Kinetics in Se-Te Bulk Glasses Crystal Growth & Design, 2015, vol. 15, no. 9, s. 4287-4295. ISSN: 1528-7483.
BARTÁK, J. - MARTINKOVÁ, S. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in Se-Te bulk glasses. In 3rd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis nad Calorimetry: Book of Abstracts. Greifswald: Academica Greifswald, 2015. s. 76-76 s. ISBN 978-3-940237-34-7.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - PILNÝ, P. - MÁLEK, J. Studium kinetiky krystalizace ve vybraných chalkogenidových sklech kombinací technik termické analýzy. In Sborník příspěvků Termoanalytický seminář TAS 2015. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 16-18 s. ISBN 978-80-7395-888-6.
SVOBODA, R. - PŘIKRYL, J. - BARTÁK, J. - VLČEK, M. - MÁLEK, J. Crystallization behaviour of Ge17Sb23Se60 thin films Philosophical Magazine, 2014, vol. 94, no. 12, s. 1301-1310. ISSN: 1478-6435.
HONCOVÁ, P. - PILNÝ, P. - SVOBODA, R. - SHÁNĚLOVÁ, J. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Analysis of Crystallization in Sb2Se98 Composition Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 116, no. 2, s. 613-618. ISSN: 1388-6150.
PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in GeS2 amorphous thin films Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2014, vol. 118, no. 2, s. 775-781. ISSN: 1388-6150.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - KOŠŤÁL, P. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystallization behavior in Se90Te10 and Se80Te20 thin films Journal of Applied Physics, 2014, vol. 115, no. 12, s. "123506-1"-"123506-7". ISSN: 0021-8979.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. - KOOI, B. Růst krystalů v tenkých vrstvách (GeS2)x(Sb2S3)1-x. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2014. s. 744-744 s.
MARTINKOVÁ, S. - BARTÁK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - MÁLEK, J. Kinetika růstu krystalů Sb2S3 v tenkých vrstvách systému (GeS2)x(Sb2S3)1-x. In Sborník příspěvků Studentská vědecká odborná činnost 2013/2014. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 117-122 s. ISBN 978-80-7395-819-0.
PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in chalcogenide Ge-S glasses. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 28-28 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - MÁLEK, J. Crystal growth in chalcogenide materials. In Book of Abstracts IDMS 2014 ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 25-25 s. ISBN 978-80-7395-820-6.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystal growth in Se-Te thin films. In Book of abstracts: IDMS2014 – Winter Seminar ReAdMat. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 23-23 s. ISBN 000-0-0000-0000-0.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - SEGAWA, H. - YAMABE-MITARAI, Y. Crystallization kinetics in Se-Te thin films. In SSC 2014. 11th conference on solid state chemistry: book of abstracts. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, Institute of Inorganic Chemistry, 2014. s. 80-80 s. ISBN 978-80-971648-0-5.
PILLAI, S. - PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Nucleation and growth in amorphous (GeS2)(0.9)(Sb2S3)(0.1) thin films Journal of Crystal Growth, 2013, vol. 382, no. November, s. 87-93. ISSN: 0022-0248.
HONCOVÁ, P. - PILNÝ, P. - SVOBODA, R. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Analysis of Crystallization in Sb2Se98 Glass. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 136-139 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
HONCOVÁ, P. - SVOBODA, R. - PILNÝ, P. - KOŠŤÁL, P. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Krystalizace v systému Sb-Se. In 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 135-138 s. ISBN 978-80-7395-611-0.
BARTÁK, J. - KOŠŤÁL, P. - MÁLEK, J. Crystal Growth Kinetics in Se-Te Amorphous Materials. In Book of Contributions - 4th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 109-112 s. ISBN 978-80-7395-603-5.
BARTÁK, J. - PODZEMNÁ, V. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics in chalcogenide glasses using optical microscopy and thermomechanical analysis. In Book of abstracts - 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry. Greifswald: Academica Greifswald, 2013. s. 177-177 s. ISBN 978-3-940237-33-0.
BARTÁK, J. - SVOBODA, R. - MÁLEK, J. Electrical conductivity and crystallization kinetics in Te-Se glassy system Journal of Applied Physics, 2012, vol. 111, no. 9, s. "094908-1"-"094908-10". ISSN: 0021-8979.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. Crystal growth kinetics of Sb2S3 in Ge-Sb-S amorphous thin films Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, vol. 110, no. 1, s. 275-280. ISSN: 1388-6150.
MÁLEK, J. - SHÁNĚLOVÁ, J. - HONCOVÁ, P. - KOŠŤÁL, P. - SVOBODA, R. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - PODZEMNÁ, V. - BARTÁK, J. - PILNÝ, P. - PILAŘ, R. Crystallization and structural relaxation in chalcogenide glasses. In Book of Abstracts 10th International Conference Solid State Chemistry 2012. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. s. 85-85 s. ISBN 978-80-7395-499-4.
OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - MÁLEK, J. - ŠVADLÁK, D. - BARTÁK, J. The crystallization kinetics of Sb2S3 in (GeS2)0.4(Sb2S3)0.6 glass Physica Status Solidi C: Current Topics in Solid State Physics, 2011, vol. 8, no. 11-12, s. 3127-3130. ISSN: 1610-1642.
OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - MÁLEK, J. The study of crystallization in the GeSbS system using TMA. In IDMS 2011. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 44-44 s. ISBN 978-80-7395-419-2.
MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. A novel method to study crystallization kinetics in glassy materials Thermochimica Acta, 2010, vol. 511, no. 1-2, s. 67-73. ISSN: 0040-6031.
MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. - BARTÁK, J. - HONCOVÁ, P. Nová metoda využitelná při studiu kinetiky krystalizace sklovitých materiálů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2010. s. 603-604 s.
BARTÁK, J. - MÁLEK, J. - OLMROVÁ ZMRHALOVÁ, Z. Netradiční metody studia krystalizace skel. In Sborník příspěvků z 32. mezinárodního slovenského a českého kalorimetrického semináře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 157-160 s. ISBN 978-80-7395-259-4.

Projekty

Fyzikální vlastnosti a termické chování chalkogenidových tenkých vrstev připravených z roztoku a termickým napařováním: Levné materiály pro IČ optiku
01.01.24 - 31.12.26
Program: Standardní projekty
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Pozice na projektu: Hlavní řešitel

Studium a aplikace nových materiálů určených pro chemické a farmaceutické technologie
01.01.24 - 31.12.24
Program: Studentská grantová soutěž
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Základní výzkum a aplikace materiálů perspektivních pro chemické a farmaceutické technologie
01.01.22 - 31.12.22
Program: Studentská grantová soutěž
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Studium povrchového napětí v taveninách a podchlazených taveninách amorfních materiálů
01.01.20 - 30.11.20
Program: Interní rozvojová soutěž
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Pozice na projektu: Hlavní řešitel

Kinetické procesy v chalkogenidových objemových vzorcích a tenkých vrstvách - vztah mezi růstem krystalů, viskozitou a samodifúzí
01.01.20 - 31.12.22
Program: Juniorské projekty
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Pozice na projektu: Hlavní řešitel

Speciální materiály pro chemickou a farmaceutickou technologii a další aplikace
01.01.19 - 31.12.19
Program: Studentská grantová soutěž
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Výzkum pokročilých materiálů pro chemické technologie a jiné aplikace
01.01.18 - 31.12.18
Program: Studentská grantová soutěž
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Studium nových materiálů pro chemické technologie a další aplikace
01.01.17 - 31.12.17
Program: Studentská grantová soutěž
Poskytovatel: Univerzita Pardubice
Pozice na projektu: Spoluřešitel

Viskozita a kinetické jevy ve sklotvorných systémech
01.01.16 - 31.12.18
Program: Standardní projekty
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Pozice na projektu: Spoluřešitel