Věda pro papírové artefakty (VEPA)

Kontakty:

Řešitel projektu
Ing.Dana Krejčová
telefon +420 466 036 594
e-mail dana.krejcova@upce.cz

Finanční administrátor
Ing. Hana Boštíková
telefon +420 466 036 589
e-mail hana.bostikova@upce.cz

Cílem projektu VEPA je vytvořit výzkumný tým odborníků pod vedením zahraničního experta.
VaV tým se bude především zabývat rozšířením stávajících poznatků v oblasti mechanismů degradace barevné vrstvy na papírové podložce. Dále poznáním vlivů jednotlivých konzervačních zákroků (desinfekce, neutralizace, atd.) na stabilitu papírové podložky s barevnou vrstvou. V neposlední řadě budou testovány a ověřovány různé druhy konsolidantů.

reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/20.0236

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Doba realizace projektu: 1. 9. 2012 – 30. 6. 2015

 

Fakulta restaurování provádí výzkum a poskytuje vzdělání v oborech zaměřených na restaurování a

konzervování různých typů papírových artefaktů. Předmětem výzkumu v rámci projektu VEPA bude testování materiálů a metod pro stabilizaci barevné vrstvy na papírové podložce. Výsledky testování budou ověřovány v praxi a budou také publikovány.

 

Cílem projektu VEPA je vytvořit výzkumný tým odborníků pod vedením zahraničního experta.

VaV tým se bude především zabývat rozšířením stávajících poznatků v oblasti mechanismů degradace barevné vrstvy na papírové podložce. Dále poznáním vlivů jednotlivých konzervačních zákroků (desinfekce, neutralizace, atd.) na stabilitu papírové podložky s barevnou vrstvou. V neposlední řadě budou testovány a ověřovány různé druhy konsolidantů.

Práce VaV týmu budou probíhat pod vedením Dr. Ing. Janky Sanyové-Debongnie, význačné zahraniční expertky v oboru konzervace a restaurování papíru. Předpokládá se zapojení členů týmu do mezinárodních sítí a projektů v oblasti výzkumu zaměřeného na ochranu a uchování kulturního dědictví.

Součástí výzkumu a ověřování zjištěných výsledků na reálných objektech, prováděného v rámci KA1 a KA2, se stanou bakalářské a diplomové práce studentů FR a FChT UPa.

KA1 bude zaměřena především na studium degradace historických i novodobých barevných vrstev na papírové podložce, vlivu jednotlivých konzervačních metod na stabilitu papírových podložek a testování vhodných typů konsolidačních prostředků na modelových vzorcích. V závislosti na zkoumané problematice budou do projektu zapojováni studenti FR a FChT UPa.

V návazné KA2 vědecký tým prakticky ověří získané výsledky dosažené v KA1 na reálných objektech.

Cílem KA3 bude získávání teoretických i praktických zkušeností členů VaV týmu v zahraničí prostřednictvím stáží, účastí na seminářích i konferencích.

KA4 propojí předměty zaměřené na techniky a technologie restaurování a konzervace papíru a uměleckých děl na papírové podložce s výsledky výzkumu.