Výběrové řízení na pracovní pozici v rámci projektu POSTDOK - Fakulta Chemicko-technologická

POSTDOK 1

Mentor: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Název pozice:  výzkumný pracovník (postdok)

Oblast VaV:  Fyzikální chemie, Materiálový výzkum

Popis pozice (stručný popis zapojení do VaV činnosti v týmu):

Studium strukturní relaxace, kinetiky růstu krystalů a viskozitního chování a tepelných vlastností  objemových vzorků a tenkých vrstev nekrystalických chalkogenidů využitelných pro záznam informace.

Metody studia: termomechanická analýza, diferenciální skenovací kalorimetrie, elektrické vodivost, optická mikroskopie ve viditelné a infračervené oblasti spektra, elektronová mikroskopie a metody strukturní analýzy.

Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická, Katedra fyzikální chemie

Požadavky na kvalifikaci, odbornost: Ph.D. v oboru fyzikální chemie, materiálových věd nebo příbuzných oborů; zkušenosti s navrženými  experimentálními technikami; předchozí publikační aktivita v navržených a příbuzných oblastech

Úvazek: Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, 10 měsíců, s nástupem od 1. 6. 2014

Termín pro přihlášení: do 15. 5. 2014

1. 5. 2014