Výběrové řízení na pracovní pozici v rámci projektu POSTDOK - Fakulta Ekonomicko-správní

POSTDOK 1

Mentor: doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

Název pozice: výzkumný pracovník (postdok)

Oblast VaV: Regionalistika a informatika (geoinformatika)

Popis pozice (stručný popis zapojení do VaV činnosti v týmu)

Postdok bude zapojen do prací na vytvoření modelů distribuovaných systémů se zaměřením na webové geografické informační systémy, které často využívají webové služby (např. návrh modelu distribuovaného systému, návrh modelu distribuovaného uložení dat, návrh modelu distribuované aplikační logiky, návrh použitelného uživatelského rozhraní). Dále se bude zabývat návrhem vhodných postupů optimalizace prostorových i neprostorových dat pro potřeby publikování v prostředí webových GIS.

Pracoviště: Ústav systémového inženýrství a informatiky

Požadavky na kvalifikaci, odbornost: ukončené vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu – titul Ph.D., obor geoinformatika nebo informatika se zaměřením na systémovou architekturu a webové aplikace.

Úvazek: Hlavní pracovní poměr na dobu určitou, 7 měsíců, s nástupem od 1. 9. 2014

Termín pro přihlášení: do 22. 8. 2014

 

29. 7. 2014