Vývoj loT platformy pro pokročilé monitorování a analýzu dat

Řešitel na UPa:
doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.
telefon 466 037 224
e-mail Michael.Bazant@upce.cz

Cílem je vyvinout univerzální loT softwarovou platformu se zdokonalenou architekturou a kompatibilní loT čidla pro správu sítí pohyblivých a statických objektů, které umožní integraci se softwarem třetích stran. Výstupem projektu bude software a 2 prototypy.

 

Projekt „Vývoj loT platformy pro pokročilé monitorování a analýzu dat“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Vývoj loT platformy pro pokročilé monitorování a analýzu dat

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024830

Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory: APLIKACE

Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023

Příjemce: RADIUM s.r.o.

Partner s finančním příspěvkem: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Řešitel na UPa: doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.; telefon 466 037 224; e-mail Michael.Bazant@upce.cz