Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt projekty

Vývoj systému pro posouzení environmentálních dopadů polygrafických výrobků metodou LCA

Kontakty:

prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.
e-mail: petr.nemec@upce.cz
telefon: 466 037 247

Předmětem projektu jsou výzkumné a vývojové aktivity, které budou směřovat k vývoji Znalostního portálu pro výpočet environmentálního dopadu polygrafických výrobků. Pro analýzu kompletního životního cyklu výrobků budou zcela nově využívána skutečná data z jeho finální fáze, tedy použití a zániku, která budou získávána pomocí nové metodiky analýz životního cyklu, resp. nově vyvinutých technických IoT prostředků pro mapování cyklu užití. Do analýzy LCA budou vstupovat dále data z existujících ekologických databází. Tím bude uživatelům poskytnut účinný nástroj pro skutečné, ale především pro prediktivní modelování životního cyklu vlastních polygrafických výrobků odrážející jejich reálný vznik a zánik a posouzení jejich environmentálních dopadů (LCA Life Cycle Assessment).

Projekt „Vývoj systému pro posouzení environmentálních dopadů polygrafických výrobků metodou LCA“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Vývoj systému pro posouzení environmentálních dopadů polygrafických výrobků metodou LCA
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026916
Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Program podpory: APLIKACE
Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 1. 2022 – 31. 4. 2023
 

Řešitel na UPCE:
prof. Ing. Petr Němec, Ph.D.

Žadatel: NOVATISK, akciová společnost
IČ: 27755291
Sídlo: Pražská 1602/7, 678 01 Blansko

Partner: VUSTE-APIS, s.r.o
IČ: 48108219
Sídlo: Velflíkova 1428/4, Dejvice, 160 00 Praha 6

Partner: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
IČ: 00216275
Studentská 95, 532 10 Pardubice