Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží

Řešitel projektu:

doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

telefon: 466 036 180

e-mail: karel.greiner@upce.cz

 

Koordinátor za DFJP:

Ing. Milena Papiková

telefon: 466 036 074

e-mail: milena.papikova@upce.cz

Žadatel projektu MD logistika, a.s. v součinnosti s partnery vytvořila na konceptu účinného spolupráce konsorcium třech subjektů - MD logistika, a.s., Univerzita Pardubice a DIGITECH ČR, spol. s r.o. V rámci této spolupráce je realizován unikátní projekt kombinující výzkum a vývoj za účelem jeho aplikace a ověřování. Konsorcium společně získalo finanční prostředky z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 na projekt Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží s evidenčním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371.

Očekávaným výsledkem projektu je ověřená technologie, respektive komplexní logistický systém umožňující inteligentní řízení přepravních toků zboží ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený) založený na principu modelu Hub and Spoke, jehož fungování bude ověřeno na velkém logistickém podniku zabývajícím se přepravou potravinářského i nepotravinářského zboží ve všech teplotních režimech.

Projekt se vztahuje na období od podzimu 2018 a bude ukončen k 31. 10. 2020.

Místo realizace projektu je v sídle společnosti MD logistika, a.s., dále v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nové technologie a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky této činnosti povedou k zavádění inovace vyššího řádu a k tvorbě produktu konkurenceschopného na světových trzích.

Konkrétním cílem předloženého projektu je přinést na trh univerzální logistický software/technologii na optimalizace tras kamionové dopravy. Potřeba projektu vychází z neustálého tlaku na snižování nákladů na jednotku přepravovaného zboží, snižování skleníkových plynů (zejména CO2), stále se zhoršující dopravní komplikace na silnicích a dlouhodobý nedostatek řidičů.

Žadatel: MD logistika, a.s.

IČ: 60108703

se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách

 

Partner: Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky

IČ: 00216275

se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice

 

Partner: DIGITECH ČR, spol. s r.o.

IČ: 25784021

se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Aktivity tohoto partnera budou realizovány v sídle společnosti MD logistika, a.s., Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách.