Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:
doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Telefon: 466 036 180
e-mail: karel.greiner@upce.cz

 

Předmětem projektu je vytvořit nový ucelený SW produkt, jehož základem bude robustní algoritmus umožňující v nové a vyšší kvalitě optimalizaci nezbytných přepravních procesů za účelem snížení počtu vozidel, ujetých km, potřebného času a s tím souvisejících ekonomických nákladu. Tento SW bude součástí v rámci projektu ověřované technologie - komplexního logistického systému, jehož funkčnost bude ověřena ve velkém logistickém podniku zabývajícím se přepravou nepotravinářského a potravinářského zboží v různých teplotních režimech. Předkládaný projekt bude řešen v návaznosti na předchozí úspěšný výzkumný a vývojový projekt realizovaný stejným konsorciem řešitelů v rámci IV. výzvy programu Aplikace. Snahou řešitelů bude zúročit poznatky a know-how získané při řešení předchozího projektu a navázat na zkušenosti z ověření výsledků, které byly nasazeny v reálném provozu.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Místo realizace je v sídle společnosti MD logistika, a.s., dále v prostorách Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice a ve společnosti DIGITECH ČR.

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024721
Název projektu: Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření
Realizace projektu: 1. 8. 2021 – 31. 5. 2023.

Žadatel: MD logistika, a.s.
IČ: 60108703
se sídlem: Křičenského 451, 533 03 Dašice v Čechách

Partner: Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta elektrotechniky a informatiky
IČ: 00216275
se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice

Partner: DIGITECH ČR, spol. s r.o.
IČ: 25784021
se sídlem Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Řešitel projektu za UPCE:
doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.

Další řešitelé za DFJP:
Ing. Libor Bauer, Ph.D.
Mgr. Ondřej Slavíček, Ph.D.
Ing. David Šourek, Ph.D.
doc. Ing. Josef Volek, CSc.

Další řešitelé za FEI:
Ing. Libor Kupka, Ph.D.
Ing. Roman Diviš, Ph.D.
Ing. Jan Merta
Ing. Jan Fikejz, Ph.D.
Ing. Petr Veselý
Ing. Filip Holík, Ph.D.
RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.