Výzkum a vývoj aktivního anténního systému pro detekci zájmových cílů s podporou měření polarimetrických vlastností

Řešitel na UPa:
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
telefon 466 037 201
e-mail Tomas.Zalabsky@upce.cz  

Cílem je výzkum a vývoj aktivního anténního systému radaru pro měření polarimetrických vlastností zájmových objektů. Výstupem projektu bude Funkční vzorek HW řešení antény radaru a Užitný vzor antény radaru včetně metod polarimetrického zpracování signálu.

 

Projekt „Výzkum a vývoj aktivního anténního systému pro detekci zájmových cílů s podporou měření polarimetrických vlastností“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Výzkum a vývoj aktivního anténního systému pro detekci zájmových cílů s podporou měření polarimetrických vlastností

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024570

Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory: APLIKACE

Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2023

Příjemce: ELDIS Pardubice, s.r.o.

Partner s finančním příspěvkem: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Řešitel na UPa: Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.; telefon 466 037 201; e-mail Tomas.Zalabsky@upce.cz