Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

cz_ro_b_c_logoeu.png

Garant projektu za UPCE:
Ing. Vítězslav Krčmář Ph.D.

e-mail: vitezslav.krcmar@upce.cz

Další řešitelé:
Ing. Dušan Čermák Ph.D.

e-mail: dusan.cermak@upce.cz

prof. Ing. Vladimír Schejbal CSc.

e-mail: vladimir.schejbal@upce.cz

Předmětem projektu je výzkum a vývoj speciálního krytu (radomu), průchozího pro rádiové vlny (tzv. „rádio-průzračného“), který chrání radarovou anténu především před povětrnostními vlivy. V rámci projektu se řeší vhodná materiálová skladba kompozitních dílů, materiály a postup spojování dílů. Na základě mikrovlnných měření se bude vyhodnocovat působení radomu na systémové vlastnosti radaru. V projektu poběží rovněž paralelní proces konstrukčního návrhu a zkoušek pro dosažení potřebné mechanické pevnosti. Výsledkem výzkumu a vývoje bude funkční vzorek radomu pro anténní systém kombinovaného radaru a ověřená technologie výroby doložená vlastní dokumentací (specifický výrobní postup předpřipravených panelů zohledňujících následné použití při sestavení radomu).

Projekt je realizován v konsorciu s Eldis Pardubice s.r.o. a NST s.r.o. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026896

Název projektu: Výzkum a vývoj inovativního typu radomu na bázi nekonvenčních materiálů pro anténní systém radaru - ELDOM

Zahájení projektu: 4. 8. 2021

Ukončení projektu: 31. 5. 2023

Garant projektu za UPCE:
Ing. Vítězslav Krčmář Ph.D.

e-mail: vitezslav.krcmar@upce.cz

Další řešitelé:

Ing. Dušan Čermák Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Schejbal CSc.