Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav

Řešitel projektu:           

Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

telefon 466 037 450

e-mail lukas.cegan@upce.cz

Předmětem projektu je výzkum a vývoj organizačního modelu a inteligentního řídícího systému pro městské taxislužby a sociální přepravy pro handicapované, seniory či matky s dětmi v kombinaci s udržitelnými formami dopravy z hlediska energetických úspor a minimalizace dopadů do životního prostředí (snižování hluku v městech a emisí v rámci závazků z Kjótského protokolu). Projekt si klade za cíl naplnit koncepci Udržitelné mobility využitím digitalizace procesů a nízkouhlíkových technologií.

 

Projekt „Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav“ je spolufinancován EU.

Registrační číslo:                        CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010370

Název projektu:                            Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských                                                     taxislužeb a sociálních přeprav

Název prioritní osy:                     Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Jméno řešitele:                           Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.

Datum zahájení realizace:            20. 4. 2017

Datum ukončení realizace:           19. 4. 2020

 

Projekt „Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav“ je spolufinancován EU.