Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin

Kontakty:

Ing. Daniel Honc, Ph.D.
telefon 466 037 107
e-mail daniel.honc@upce.cz

Cílem projektu je výzkum a vývoj inteligentní IoT elektronické jednotky, která jako přídavné zařízení kuchyňského nádobí umožňuje řízení a automatizaci tepelné úpravy potravin, promítající se nejen do vysokého komfortu přípravy potravin, ale i do oblasti zvýšení kvality života hendikepovaných osob.

Projekt „Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020023

Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory: APLIKACE

Předpokládaná doba trvání projektu: 15. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Příjemce: KOLIMAX, spol. s r.o.

Partner s finančním příspěvkem: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Řešitel na UPa: Ing. Daniel Honc, Ph.D.; telefon 466 037 107; e-mail daniel.honc@upce.cz