Výzkum a vývoj modulární automatizované výrobní linky na bázi inovovaných robotických modulů a její aplikace na výrobu lékařských katetrů

Řešitel na UPa:
Ing. Dominik Štursa;
telefon 466 037 124;
e-mail Dominik.Stursa@upce.cz

Cílem je vyvinout nový proces – modulární automatickou výrobní a montážní linku s inovovanými prvky v šesti operacích. Výstupem projektu bude Funkční vzorek – Experimentální svařovací pracoviště a Užitný vzor – Experimentální modulární automatická výrobní a montážní linka.

 

Projekt „Výzkum a vývoj modulární automatizované výrobní linky na bázi inovovaných robotických modulů a její aplikace na výrobu lékařských katetrů“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Výzkum a vývoj modulární automatizované výrobní linky na bázi inovovaných robotických modulů a její aplikace na výrobu lékařských katetrů

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024390

Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory: APLIKACE

Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 5. 2023

Příjemce: K2 Machine s.r.o.

Partner s finančním příspěvkem: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Řešitel na UPa: Ing. Dominik Štursa; telefon 466 037 124; e-mail Dominik.Stursa@upce.cz