Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen

Řešitel na UPa: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
telefon 466 037 450
e-mail Petr.Dolezel@upce.cz

Cílem je vyvinout a zavést unikátní software pro správu odbavovacího systému FareOn NextGen. Výstupem projektu bude 1 Prototyp inteligentního obrazového senzoru a 5 dílčích softwarových komponent.

 

Projekt „Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen“ je spolufinancován EU.

Název projektu: Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024668

Operační program: OP PIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program podpory: APLIKACE

Předpokládaná doba trvání projektu: 1. 5. 2021 – 31. 5. 2023

Příjemce: Mikroelektronika spol. s r.o.

Partner s finančním příspěvkem: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Řešitel na UPa: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.; telefon 466 037 450; e-mail Petr.Dolezel@upce.cz