Vzdělávání v oblasti Elektronických informačních zdrojů

V první polovině roku 2013 Univerzitní knihovna uspořádala další sérii kurzů spadajících do podoblasti vzdělávání Elektronické informační zdroje (EIZ) a určených především pro akademické pracovníky univerzity. Šest z nich se konalo v učebně DB-EDU, dva proběhly na Fakultě zdravotnických studií (Informační zdroje pro FZS - základní a pokročilá úroveň).

Celkem se všech osmi kurzů zúčastnilo 77 zaměstnanců a doktorandů. Nejvíce zaujal kurz Informační zdroje pro Fakultu chemicko-technologickou (15 účastníků). Naproti tomu kurz RefWorks (systém pro správu osobních bibliografických databází) měl sice nižší účast, zato byl na vyžádání uspořádán ještě v jednom termínu (leden, červen). Kurz Citační rejstříky a citační ohlas vědeckých článků při každém svém opakování přiláká nové zájemce, proto je v nabídce stálicí. Přibyly ale i dvě novinky: kurz Efektivní studium a výzkum s plnotextovými databázemi a kurz Chemické elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum i studium.

Obr. 1 Mgr. Iva Prochásková doc. Šilhánek z VŠCHT a při školení Chemické elektronické zdroje

 

Všechny uvedené kurzy byly hodnoceny pozitivně. Pro ilustraci jeden konkrétní komentář: „Kurz byl systematický, informativní, celkově přínosný.“ (o Citační rejstříky a citační ohlas vědeckých článků z 30. 1.).

Proti předchozím obdobím se účast zvýšila, přesto bychom na kurzech EIZ rádi vídali více tváří. Vyjadřuje to velmi výstižně následující hodnocení: „Toto by měl být povinný kurz, škoda, že bylo tak málo účastníků.“ (o RefWorks (systém pro správu osobních bibliografických databází z 28. 5.).

 

Ing. Blanka Jankovská,
garant oblasti EIZ, lektorka

 

false
27. 6. 2013