X. Celostátní studentská vědecká konference

Jménem celého organizačního výboru, a projektového týmu, bych Vás rád pozval na X. Celostátní studentskou vědeckou konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů pořádanou Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Konference se koná 23. dubna 2015 a je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů nelékařských zdravotnických oborů. Studenti prezentují svůj výzkum prováděný během studia v rámci bakalářských a diplomových prací.

Zároveň na fakultě probíhá II. Mezinárodní konference Kvalita a její perspektivy s podtitulem Péče o ženu a dítě určená pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře.

Všechny podrobnosti naleznete na webových stránkách konference:
https://fzs.upce.cz/fzs/veda-vyzkum/konference/predchozi-rocniky/kvalita-perspektivy-2015.html

Za organizační výbor konference
Mgr. Jan Pospíchal
předseda organizačního výboru

25. 3. 2015