V začátku roku 2013 projekt ICT vzdělávání opět nabral dech

Problémy, se kterými se projekt potýkal ve druhé půli roku 2012, byly úspěšně vyřešeny.

Pro připomenutí jednalo se o pozastavení realizace smlouvy s firmou GOPAS o zajištění školení z důvodu předání veřejné zakázky na ÚOHS. Rozhodnutí ÚOHS přišlo ještě koncem roku 2012 a bylo plně ve prospěch univerzity.

Hned od ledna 2013 tedy začaly opět probíhat kurzy MS Office a také další specializovaná školení, která zajišťovala počítačová škola GOPAS. Specializovaná školení se konala v jejích učebnách v Praze a v Brně a těchto školení se zúčastnili především akademičtí pracovníci Fakulty elektrotechniky a informatiky, dále specialisté z Informačního centra a Tiskařského střediska. Získané informace tak budou sloužit jak k výuce budoucích specialistů v IT oblasti, tak jsou i reálně používány v denní praxi pracovníků univerzity.
 

Obr.1  Školení Excel II firmou GOPAS v prostorách učebny pro ICT vzdělávání

Novinkou v Informačním systému UPa se stal začátkem února systém IPOS. Krátce po jeho spuštění začátkem února byly uspořádány kurzy Elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek IPOS. Byl o něj velký zájem a během měsíce února se tohoto kurzu zúčastnilo celkem 108 osob!  Školení zajišťovaly pracovnice Oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek.

false

Obr.2  Ing. Seinerová při školení systému IPOS

Dalším velmi navštěvovaným kurzem bylo Skartační řízení v aplikaci Spisová služba iFIS, kdy na přelomu března a dubna bylo proškoleno celkem 91 osob. Tato školení byla zajištěna pracovníky Oddělení podpory informačních systémů IC a konala se nejen v učebně EDU, ale také v prostorách FEI na nám. Čs. Legií.

false

Obr. 3 Ing. Chvojková při školení Skartačního řízení v aplikaci iFIS

Také v letošním roce se konala některá školení v prostorách Fakulty restaurování v Litomyšli.

Podařilo se nám také vyjít vstříc požadavkům z fakult a ostatních součástí UPa na zajištění velmi úzce specializovaných školení pro úzký okruh osob, jako například školení sw Adams, Návrh IS pomocí UML a OOP, Zoner Photo Studio,  Informační systém kolejí a menzy ISKAM 4 nebo Praktické využití sw interaktivních tabulí při výuce. Pro tato školení jsme úspěšně zajistili lektory a školení proběhla k plné spokojenosti účastníků.

false

Obr. 4  Lektor Jan Halasz při školení sw interaktivních tabulí

Za realizační tým projektu

Ing. Dana Chvojková, metodik

false
16. 5. 2013