Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt projekty

Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ

Kontakty:

odborný koordinátor projektu:
Mgr. Iva Prochásková
telefon +420 466 036 546
e-mail Iva.Prochaskova@upce.cz

finanční manažer projektu:
Ing. Jitka Říhová
telefon +420 466 036 542
e-mail Jitka.Rihova@upce.cz

administrátor projektu:
Martina Vichová
telefon +420 466 036 541
e-mail Martina.Vichova@upce.cz

Hlavním cílem je zajištění dlouhodobých licencí na elektronické informační zdroje pro Univerzitu Pardubice a partnerské vysoké školy. Z prostředků projektu budou předplaceny licence na období 2013 až 2017 do databází SciFinder, Reaxys a Knovel a budou zakoupeny elektronické archivy periodik Americké chemické společnosti z let 1879 – 1995 a Královské chemické společnosti z let 1841 – 2007.

Dalším cílem je optimalizace síťového prostředí a obnova hardwarového a softwarového vybavení v rešeršních studovnách univerzitní knihovny Univerzity Pardubice. Do datových center Univerzity Pardubice budou instalovány nové aktivní prvky, které zabezpečí připojení budovy univerzitní knihovny na internet rychlostí 10 Gbit. V univerzitní knihovně bude provedena rekonstrukce datové kabeláže a rozšířeno pokrytí veřejně přístupných prostor bezdrátovou sítí. Budou zakoupeny nové počítače, tiskárny a knižní skenery. Pro zajištění možnosti vracet vypůjčené knihy i mimo otevírací dobu knihovny bude zakoupen a před vstup do univerzitní knihovny instalován bibliobox, který umožní vracet knihy v kteroukoliv denní i noční dobu.

  • PO 3, výzva 4.3
  • registrační číslo: CZ.1.05/3.2.00/12.0231
  • řešitel: Mgr. Iva Prochásková
  • pracoviště: Rektorát – vedoucí Univerzitní knihovny
  • celková výše dotace: 114 708 479 Kč
    - z toho:  podpora z EU 97 502 207 Kč
                    ze státního rozpočtu 17 206 272 Kč

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

- zde naleznete základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Zveřejněny jsou zde základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.

odborný koordinátor projektu:
Mgr. Iva Prochásková
telefon +420 466 036 546
e-mail Iva.Prochaskova@upce.cz

finanční manažer projektu:
Ing. Jitka Říhová
telefon +420 466 036 542
e-mail Jitka.Rihova@upce.cz

administrátor projektu:
Martina Vichová
telefon +420 466 036 541
e-mail Martina.Vichova@upce.cz