Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu
Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
e-mail jiri.kysela@upce.cz
telefon 466 037 095

Projektová manažerka
Mgr. Pavla Štorková
e-mail pavla.storkova@upce.cz

 

Cílem projektu je podpora aktivizace a vzdělávání studentů a veřejnosti (v oblasti cestovního ruchu a kulturních památek) prostřednictvím geosociálních sítí s využitím principů gamifikace a rozšířené reality. Cílem je také sdílení zkušeností a výstupů mezi partnerskými univerzitami - Univerzitou Pardubice (www.upce.cz) v České republice, Western Norway University of Applied Sciences (www.hvl.no/en/) v Norsku a dále partnerů Destinační společností Východní Čechy (DMCEB) a OWL media. 

Název projektu: Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu

Registrační číslo projektu: EHP-CZ-ICP-3-003

Doba trvání: 1. 10. 2021–30. 9. 2023

Hlavní řešitel (UPCE/Fakulta elektrotechniky a informatiky):

Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Spoluřešitelé (UPCE/FEI):

Ing. Jan Panuš, Ph.D.,

Ing. Zbyněk Kopecký,

Ing. Roman Diviš, Ph.D.

Spoluřešitelé (UPCE/Fakulta restaurování):

Ing. Karol Bayer,

MgA. Zuzana Auská

Spoluřešitelé (HVL):

Professor Jerry Chun-Wei Lin,

PhD Candidate Usman Ahmed

Finanční manažerka (UPCE/FEI):

Ing. Lenka Nováková

Projektová manažerka (UPCE/FEI):

Mgr. Pavla Štorková

 

Partner projektu (Norsko):

Western Norway University of Applied Sciences - HVL  (https://www.hvl.no/en/)