Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu

Kontakty:

Řešitel projektu
Ing. Jiří Kysela, Ph.D.
e-mail Jiri.Kysela@upce.cz
telefon 466 037 095

Projektová manažerka
Mgr. Pavla Štorková
e-mail pavla.storkova@upce.cz

 

Cílem projektu je podpora aktivizace a vzdělávání studentů a veřejnosti (v oblasti cestovního ruchu a kulturních památek) prostřednictvím geosociálních sítí s využitím principů gamifikace a rozšířené reality. Cílem je také sdílení zkušeností a výstupů mezi partnerskými univerzitami - Univerzitou Pardubice (www.upce.cz) v České republice, Western Norway University of Applied Sciences (www.hvl.no/en/) v Norsku a dále partnerů Destinační společností Východní Čechy (DMCEB) a OWL media. 

Název projektu: Aktivizace účastníků prostřednictvím sociálních sítí a gamifikace v oblastech undertourismu

Registrační číslo projektu: EHP-CZ-ICP-3-003

Doba trvání: 1.10. 2021-30.9. 2023

Řešitel na UPCE z Fakulty elektrotechniky a informatiky: Ing. Jiří Kysela, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Jan Panuš, Ph.D., Ing. Zbyněk Kopecký

Spoluřešitelé z Fakulty restaurování: Ing. Karol Bayer, Mgr. Zuzana Auská