Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

Hlavní řešitel a odborný garant projektu
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon: 466 036 552, 466 036 635
e-mail karel.rydl@upce.cz

Odborný garant projektu
Mgr. Ivana Švecová
telefon: 466 036 649
e-mail ivana.svecova@upce.cz

Hlavní manažer projektu
Ing. Milan Tomeš
telefon: 466 036 343
e-mail milan.tomes@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Alice Janzová
telefon: 466 036 343
e-mail alice.janzova@upce.cz

Administrátor projektu
Ing. Martina Pešoutová
telefon: 466 036 292
e-mail martina.pesoutova@upce.cz

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu je vytvoření podmínek a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Dojde nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti.
Projekt je určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny.
Prostředkem naplnění cíle je skupina klíčových aktivit (01-03) kombinovaná s jednou aktivitou doplňkovou (04). Na realizaci projektu se výhradně podílí Univerzita Pardubice.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

IPo – Oblast 2.2

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0272

Realizace: 1. 2. 2012 - 31. 1. 2015 (36 měsíců)

 

Oddělení pro vzdělávání a výzkum

 

Stručný obsah projektu

Projekt byl zaměřen na zvýšení kvality vzdělávací činnosti prostřednictvím spolupráce na úrovni kateder a fakult Univerzity Pardubice. Cílem projektu bylo vytvoření podmínek a motivování špičkových akademických pracovníků ke vzájemné integrační spolupráci a sdílení zkušeností při výuce v akreditovaných studijních programech Univerzity Pardubice. Došlo nejen ke zvýšení efektivnosti, ale především ke zvýšení kvality výuky a odbornosti.

Projekt byl určen pro studenty a akademické pracovníky univerzity jako cílové skupiny.

Prostředkem naplnění cíle byla skupina klíčových aktivit (01-04) . Na realizaci projektu se výhradně podílela Univerzita Pardubice.

Projekt "Integrace a inovace výuky v rámci studijních progamů realizovaných na Univerzitě Pardubice" (IN2) k 31.1.2015 skončil.

Závěrečné vyhodnocení přínosů projektu si můžete přečíst v přiloženém v přiloženém odkazu.

01 Integrovaná výuka vybraných předmětů obecného základu napříč studijními programy a fakultami univerzity

02 Sdílená výuka přesahující rámec jednoho studijního programu

03 Inovace výuky zapojením odborníků z praxe (zahraničních i tuzemských)

04 Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků účastí na odborných kurzech, seminářích, stážích apod. (v ČR i zahraničí)