Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Kontakty:

manažer projektu:
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
telefon 466 037 092
e-mail petr.dolezel@upce.cz

finanční manažer:
Ing. Monika Bendová
telefon 466 037 092
e-mail monika.bendova@upce.cz

Projekt Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice je zaměřen na přípravu, akreditaci a zahájení výuky v inovovaném výzkumně zaměřeném doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika se třemi odbornými zaměřeními, a to Radiotechnika, mikrovlnná technika, radarové a komunikační systémy; Modelování a simulace síťových systémů a Řízení procesů.
Aktivity projektu jsou prioritně cíleny na zvýšení kvality absolventů doktorského výzkumně zaměřeného studijního programu a jejich relevance pro potřeby uplatnění v praxi. Do inovace doktorského studijního programu budou zapojeni zahraniční odborníci a zároveň budou členové odborného týmu projektu na zahraničních stážích získávat praktické zkušenosti se zavedením výzkumně zaměřených doktorských programů na univerzitách v rámci EU.
Změnami ve studijním programu a jejich následnou realizací ve vzdělávání, vědecko-výzkumnými aktivitami a odbornými zahraničními stážemi studentů dojde k nárůstu získaných znalostí spojených s kompetencemi absolventů v souladu s požadavky aplikačního sektoru a následnému lepšímu pracovnímu uplatnění absolventů, a to zejména ve vědě a výzkumu.

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002622

Název projektu

Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Zkrácený název projektu

ROOF4ICT

Název prioritní osy

Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Jméno řešitele

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Datum zahájení realizace

1. 5. 2017

Datum ukončení realizace

31. 1. 2022

Projekt Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice je zaměřen na přípravu, akreditaci a zahájení výuky v inovovaném výzkumně zaměřeném doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika se třemi odbornými zaměřeními, a to Radiotechnika, mikrovlnná technika, radarové a komunikační systémy; Modelování a simulace síťových systémů a Řízení procesů.

Aktivity projektu jsou prioritně cíleny na zvýšení kvality absolventů doktorského výzkumně zaměřeného studijního programu a jejich relevance pro potřeby uplatnění v praxi. Do inovace doktorského studijního programu budou zapojeni zahraniční odborníci a zároveň budou členové odborného týmu projektu na zahraničních stážích získávat praktické zkušenosti se zavedením výzkumně zaměřených doktorských programů na univerzitách v rámci EU.

Změnami ve studijním programu a jejich následnou realizací ve vzdělávání, vědecko-výzkumnými aktivitami a odbornými zahraničními stážemi studentů dojde k nárůstu získaných znalostí spojených s kompetencemi absolventů v souladu s požadavky aplikačního sektoru a následnému lepšímu pracovnímu uplatnění absolventů, a to zejména ve vědě a výzkumu.

manažer projektu

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

finanční manažer

Ing. Monika Bendová

výkonný koordinátor Bc. Ilona Kučerová

 

garant studijního programu        prof. Ing. Antonín Kavička, PhD.

garant odborného zaměření      doc. Ing. Tomáš Brandejský, Dr.

garant odborného zaměření      doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.

garant odborného zaměření      doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

garant tvorby předmětů              Ing. Daniel Honc, Ph.D.

garant tvorby předmětů              Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

garant tvorby předmětů              Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

 

 

Projektový manažer:

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

telefon 466 037 450

e-mail petr.dolezel@upce.cz

 

Finanční manažer:

Ing. Monika Bendová

telefon 466 037 092

e-mail monika.bendova@upce.cz

 

Výkonný koordinátor:

Bc. Ilona Kučerová

telefon 466 036 758

 e-mail ilona.kucerova@upce.cz