Výukový areál Polabiny - VAP

Hlavní koordinátor projektu:
doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
tel.: +420 466 711
e-mail: ivana.kraftova@upce.cz
 

Finanční manažer projektu:
Ing. Veronika Kovářová
tel.: +420 466 036 076
e-mail: veronika.kovarova@upce.cz

Záměrem projektu VAP Výukový areál Polabiny, reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252 bylo zkvalitnění a rozšíření výukového a výzkumného zázemí Univerzity Pardubice v hlavním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Zastaralý a nevyužívaný objekt těžkých laboratoří Dopravní fakulty Jana Pernera prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byl přebudován na moderní infrastrukturu odpovídající kvalitativním i kvantitativním standardům světových vysokoškolských institucí. O nové prostory se dělí Filozofická fakulta, Ekonomicko-správní fakulta a Dopravní fakulta Jana Pernera.

Vlastní stavební část zahrnovala rekonstrukci a modernizaci objektu, která změnila způsob jeho využití - došlo k přeměně těchto prostor v posluchárny a laboratoře. Zmodernizovaný objekt byl propojen spojovacím krčkem s budovou EA, za budovou EA bylo vybudováno nové parkoviště s 91 parkovacími místy. V areálu vzniklo nové atrium a občerstvení, které představuje klidovou zónu a zvyšuje uživatelský komfort celého areálu. Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a s laskavým svolením Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 byla v atriu umístěna Lavička Václava Havla, jejíž realizace se ujal ateliér Bořka Šípka.
Studenti a akademičtí pracovníci mohou nové prostory využívat od akademického roku 2015/2016. Jsou jim k dispozici tři nově koncipované počítačové laboratoře se stoly se zásuvným systémem monitorů, pět jazykových laboratoří, dvě velké posluchárny a čtyři malé posluchárny. Všechny výukové prostory se mohou pochlubit nadstandardní výbavou prezentační techniky s individuálním provedením pro různě zaměřené laboratoře.

Název projektu:

VAP Výukový areál Polabiny

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/4.1.00/11.0252

Realizátor projektu:

Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu:

1. 3. 2013 – 30. 10. 2015

Název operačního programu:

OP Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa:

4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Oblast podpory:

4.1 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Celkové výdaje projektu:

122 071 402,88 Kč

Celková výše dotace:

85 146 966,37 Kč

Doba výstavby:                11. 8. 2014 – 14. 9. 2015
Zhotovitel stavby: VW WACHAL a.s.
Projektant: TECHNICO Opava s.r.o.

Základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) jsou dostupné na www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi. Jsou zde zveřejněny základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.

6. srpna 2014 – podpis smlouvy o dílo s vítězným uchazečem zadávacího řízení, společností VW WACHAL a.s.

srpen 2014 – předání a převzetí staveniště a zahájení demontážních a bouracích prací – rozebírání sádrokartonových podhledů, demontáže topení a elektroinstalací, bourání zděných příček, demontáž oken

září 2014 – pokračující demontáže instalací, zahájení bourání obvodového zdiva části stávajícího objektu u rektorátu, demontáž izolační vrstvy střešního pláště, příprava plochy pro pilotáž nových základů, úprava porostů na místě budoucího parkoviště a atria

říjen 2014 – montáž kanalizačního potrubí, bourání zpevněné plochy atria, pokračující demontáže izolačních vrstev střešního pláště, odbourání původních základů, pokračující příprava pro pilotáž základů, zahájení vlastní pilotáže, demontáž oken ze strany atria, betonáž základových pasů a patek

listopad 2014 – pokračování v pilotáži včetně injektáže cementovým mlékem, pokračování betonáže základových pasů a patek, pokračování prací na kanalizaci, montáž ocelové konstrukce střechy, přeložení silnoproudé kabelové trasy

prosinec 2014 - pokračování betonáže základových pasů a patek, pokračování pilotáží, vyzdívání podokenních parapetů, montáž hliníkových rámů oken a okenních křídel, odstraňování násypů z vln trapézových plechů, montáž železobetonové konstrukce, montáž prefaprůvlaků a stropních panelů

leden 2015 - pokračování betonáže základů, montáž ocelových konstrukcí přístavků v atriu a jejich zastřešení, montáže OSB desek na stěny ze strany atria, montáže hliníkových výplní stěn ze strany atria, montáže ocelové konstrukce zastřešení 2.NP, betonáže monolitických stěn v místě přemostění

únor 2015 – montáž ocelové konstrukce pod chiller, osazování skleněných stěn směrem do atria, odstraňování betonové mazaniny z trapézových plechů, demontáž stávajících trapézových plechů, montáže nových trapézových plechů, vyzdívání parapetního zdiva, vyzdívání obvodových zdí, odtěžení zeminy v prostoru parkoviště, provádění vnitřních příček, betonáž nového schodiště

březen 2015 – montáže podlahových rozvodů elektroinstalací, provádění vyzdívek meziokenních pilířů, pokračující vyzdívání obvodového zdiva, provádění SDK příček, betonáž podlah, tepelná izolace podlah, pokládka kari sítí, montáž kabelů a rozvodů EZS, EPS a VN, montáž nosných sloupů mostu, montáž ocelové konstrukce mostu, ochrana kabelů v prostoru parkoviště, provádění výkopu kufru parkoviště

duben 2015 – pokračování montáží SDK příček, štukování vnitřních stěn, montáže oken, rozvody topení a vody, pokračující montáž rozvodů EZS, EPS a VN, montáž vzduchotechniky, izolace obvodového pláště, nátěry ocelových konstrukcí střechy, zateplení střechy, pokračování výkopových prací na parkovišti, provádění sond na parkovišti, betonáž podlahy mostu, zastřešení mostu

květen 2015 – zhotovení dešťové kanalizace v atriu, pokračování montáží SDK příček, pokračování montáží vzduchotechniky, rozvodů vody a topení, zateplování fasády, rovnání pláně v atriu, izolace střechy mostu, montáž oken na mostě, pokládka dlažeb a obkladů v místnostech, montáž sendvičových panelů na nástavbu, výmalba místností, rovnání parkoviště a provádění stabilizace pláně na parkovišti

červen 2015 – navážení zeminy do atria, montáže profesí, výmalby místností, pokládka dlažeb a obkladů, zateplování fasády, betonáž květníků v atriu, montáže stupňovitých podlah v místnostech, provádění stabilizace pláně na parkovišti, zhotovení vsakovacích průlehů na parkovišti, montáž oken na mostě, konečná úprava fasády

červenec 2015 – montáž podhledů, výmalba, montáž rozvodů vody a topení, montáž elektroinstalací, montáž stupňovitých podlah v místnostech, pokračující pokládka podlahových krytin, osazování dveří, instalace sedacího systému v posluchárnách, montáž vzduchotechniky v bufetu, zhotovení schodiště, zhotovení vstupu z rektorátu do nástavby ve 2.NP, pokračující betonáž květníků v atriu, zhotovení dešťové kanalizace v atriu, úprava pláně pro dláždění v atriu, osazování obrubníků a pokládka dlažby na parkovišti

srpen 2015 – pokládka dlažby v atriu, pokládka zatravňovacích pásů na parkovišti, pokládka asfaltu na parkovišti, montáž podhledů, instalace osvětlení, výmalba místností, instalace oken na mostě, montáž stupňovitých podlah, pokládka podlahových krytin, instalace sedacího systému, montáž topení na mostě, propojení mostu s budovou EA

září 2015 – montáž podhledů, výmalba, montáž sedacích systémů v posluchárnách, kompletační práce, úklidové práce, montáž AV techniky, montáž IT techniky, vybavení nábytkem, pokládka dlažby v atriu, výsadba zeleně v atriu, montáž brány v atriu, montáž osvětlení v atriu

22. září 2015 - kolaudace

  • Založení objektu si vyžádalo provedení celkem 940 m mikropilot.
  • Při vrtání mikropilot pro založení objektu se projevila specifika naší lokality a z proražených vrstev vymezujících spodní vody tryskaly mohutné gejzíry místy až do 5 metrů – ke komfortu probíhajících prací to příliš nepřispívalo.
  • Realizace celého projektu VAP trvala 32 měsíců. Vlastní stavební práce pouze 13 měsíců, zbývající dobu si vyžádala komplikovaná výběrová řízení, různé administrativní činnosti a zpracování projektové dokumentace. Příprava si tedy se srovnání s vlastní stavbou vyžádala více než dvojnásobek času.  
  • Po zahájení provozu navštívili výukový areál zástupci švédského výrobce stropních podhledů Saint-Gobain Ecophon, kteří využijí příklad řešení našich prostor v rámci své propagace.