Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT

Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Olga Klápšťová
telefon +420 466 036 700
e-mail Olga.Klapstova@upce.cz

asistent projektu:
Romana Nepovímová
telefon +420 466 036 633
e-mail Romana.Nepovimova@upce.cz

finanční manažer projektu:
Ing. Hana Hronová
telefon +420 466 036 525
e-mail Hana.Hronova@upce.cz

Záměrem projektu UNIT je zvýšení kvality a inovativnosti doktorských a magisterských studijních programů na šesti fakultách Univerzity Pardubice s důrazem na interdisciplinaritu přípravy a rozvoj přenositelných dovedností mladých výzkumníků. Zvyšování kvality a inovativnosti studijních programů bude dosahováno prostřednictvím vybudování univerzitního centra, které bude studentům magisterských a doktorských studijních programů nabízet možnost využití specializovaných laboratoří vybavených požadovanými technologiemi, především softwarovými produkty a elektronickými informačními zdroji podporujícími vědecko-výzkumné zaměření doktorských studijních programů. Ve specializovaných laboratořích bude realizována výuka předmětů napříč všemi fakultami Univerzity Pardubice mimo Fakultu restaurování. Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro mezifakultní a mezioborovou spolupráci ve vazbě na doktorská studia. Důraz bude kladen taktéž na zvýšení kvality výuky cizích jazyků a vícejazyčných programů realizovaných na Univerzitě Pardubice.

Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT

Základní informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ.1.05
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Prioritní osa: 5.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Oblast podpory: 5.4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0134
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 2. 2011 – 31. 12. 2013

Finanční dotace:

strukturální fond - 226,7 mil. Kč
státní rozpočet - 40    mil. Kč
celkem - 266,7 mil. Kč

Finanční dotace po schválení podstatné změny projektu:

strukturální fond - 188,94 mil. Kč
státní rozpočet - 33,34 mil. Kč
celkem - 222,28 mil. Kč

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi - Zde naleznete základní informace o Operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Zveřejněny jsou zde základní dokumenty, aktuální výzvy, pořádané semináře, často kladené otázky a odpovědi a další užitečné informace.

Univerzita otevírá moderní IT centrum pro vzdělávání, vědu a výzkum za více než 200 miliónů korun