Seznam projektů podle roku zahájení

Rok Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / Pracoviště Období realizace

2000 Centrum pro restaurování a památkovou péči
CRPP
CRPP Ing. Markéta Prokešová
Fakulta restaurování
01.08.2000 - 31.12.2010
2009 Religionistické a filozofické vzdělávací centrum
CZ.1.07/1.3.12/01.0007
RFC Ing. Alena Brožková, Ph.D.
Fakulta filozofická
01.01.2009 - 30.06.2011
2009 Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0103
ROPAM Ing. Jitka Genserová
Univerzita Pardubice
01.06.2009 - 31.05.2011
2009 Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesních řízení
CZ.1.07/2.2.00/07.0107
RPK Ing. Petr Urbanec
Fakulta ekonomicko-správní
01.06.2009 - 31.05.2012
2009 Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování
CZ.1.07/2.2.00/07.0140
RPEP Mgr. Daniel Brýdl
Fakulta restaurování
01.06.2009 - 31.05.2012
2009 Inovace studijních programů Speciální chemickobiologické obory na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0139
INCHEBIO doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.06.2009 - 31.05.2012
2009 Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity
CZ.1.07/2.2.00/07.0188
HRP Mgr. Jan Stejskal, Ph.D.
Fakulta filozofická
01.07.2009 - 31.05.2012
2009 Podpora odborného vzdělávání a rozvoje Vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/09.0104
CMVTEAM Ing. Monika Vejchodová
Centrum materiálového výzkumu
01.08.2009 - 31.07.2012
2009 Vzdělávání akademických a vědeckých pracovníků v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z evropských zdrojů
CZ.1.07/2.3.00/09.0091
EDU-PRO-EU Ing. Jitka Genserová
Univerzita Pardubice
01.09.2009 - 31.08.2012
2009 Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje
CZ.1.07/2.4.00/12.0024
PODPORAVAV Doc. Ing. Milan Graja, CSc.
Univerzita Pardubice
01.11.2009 - 31.10.2012
2010 Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0353
INCHIZIP Ing. Miloslav Slezák, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
01.10.2010 - 30.09.2013
2010 LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky)
CZ.1.07/2.2.00/15.0349
LEARN Ing. Martina Zavadilová
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.10.2010 - 30.09.2013
2010 Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe
CZ.1.07/2.2.00/15.0352
IVINTEP doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.10.2010 - 30.09.2013
2010 ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání
CZ.1.07/2.2.00/15.0344
EDUICT Ing. Olga Klápšťová
Univerzita Pardubice
01.10.2010 - 30.09.2013
2010 Inovace výuky studijních oborů Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0343
IVEMCH Ing. Jan Vávra, PhD.
Fakulta chemicko-technologická
01.10.2010 - 30.09.2013
2011 Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu
CZ.1.07/2.4.00/12.0036
PPP-PRO Ing. Martina Hucková
Fakulta restaurování
01.01.2011 - 31.12.2013
2011 Podpora technických a přírodovědných oborů
PTPO
PTPO Ing. Valerie Wágnerová
Kancelář rektora
01.01.2011 - 31.12.2011
2011 Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia
CZ.1.07/2.2.00/15.0358
RODIS doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Fakulta ekonomicko-správní
01.02.2011 - 31.01.2014
2011 Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum – UNIT
CZ.1.05/4.1.00/04.0134
UNIT Ing. Olga Klápšťová
Univerzita Pardubice
01.02.2011 - 31.12.2013
2011 Výukové a výzkumné centrum v dopravě
CZ.1.05/4.1.00/04.0137
VVCD doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.02.2011 - 31.12.2013
2011 KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIONEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice)
CZ.1.07/2.2.00/15/0350
SAMPION Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.
Katedra tělovýchovy a sportu
01.03.2011 - 31.05.2013
2011 Vybrané památkové postupy pro zkvalitnění péče o sochařské a stavební památky
DF11P01OVV027
NAKI 27 Doc. Jiří Novotný, akad. soch.
Fakulta restaurování
01.03.2011 - 31.12.2015
2011 Zdravotnické studijní programy v inovaci
CZ.1.07/2.2.00/15.0357
ZSPI Petra Mandysová, MSN
Fakulta zdravotnických studií
01.04.2011 - 31.03.2014
2011 Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.4.00/17.0107
POSTA Ing. Petr Vršanský
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.06.2011 - 31.05.2014
2011 Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462
VVD prof. Ing. Milan Lánský, Dr.Sc.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.07.2011 - 30.06.2014
2011 Rozvoj aplikačního potenciálu
CZ.1.07/2.4.00/17.0117
RAPlus Ing. František Haburaj, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
01.07.2011 - 30.06.2014
2011 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů
CZ.1.07/1.3.12/04.0006
PL Ing. Michael Bažant, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.07.2011 - 31.12.2012
2011 Grant Office – cesta k úspěšným projektům
CZ.1.07/2.4.00/17.0106
GROFF Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
01.08.2011 - 31.07.2014
2011 Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb
CZ.1.07/2.2.00/28.0266
InEnMat Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.12.2011 - 30.11.2014
2012 Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály
CZ.1.07/2.3.00/20.0254
READMAT prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
01.01.2012 - 31.12.2014
2012 Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/28.0327
INDOP prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní
01.01.2012 - 31.12.2014
2012 Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace
CZ.1.07/2.2.00/28.0123
UNICOM Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
Jazykové centrum
01.01.2012 - 31.12.2014
2012 Idea univerzity
CZ.1.07/2.2.00/28.0270
IDEA PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Fakulta filozofická
01.01.2012 - 31.12.2014
2012 Partnerství pro chemii
CZ.1.07/2.4.00/31.0062
PARPROCHEM prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
01.02.2012 - 31.01.2014
2012 Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů realizovaných na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0272
IN2 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Univerzita Pardubice
01.02.2012 - 31.01.2015
2012 Škola molekulárních biotechnologií - Lékařské nanobiotechnologie
CZ.1.07/2.2.00/28.0144
ŠMB doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.02.2012 - 31.01.2015
2012 Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0269
IMFYCH Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.03.2012 - 28.02.2015
2012 Univerzita Pardubice a kampus bez bariér
CZ.1.07/2.2.00/29.0009
HANDICAP Mgr. Ivana Švecová
Univerzita Pardubice
01.03.2012 - 28.02.2015
2012 STUDY (Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor AJ do výuky)
CZ.1.07/2.2.00/28.0125
STUDY Mgr. Janet Wolf
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.03.2012 - 28.02.2015
2012 Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice
CZ.1.05/3.1.00/10.0217
CTTZ doc.Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.04.2012 - 31.03.2015
2012 Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/30.0021
POSTDOK doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.04.2012 - 31.03.2015
2012 Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.3.00/20.0226
DOPSIT Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.04.2012 - 31.03.2015
2012 Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.4.00/31.0049
SAFETY AGENT Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.06.2012 - 31.05.2014
2012 Popularizace výsledků dopravního výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/35.0030
POPULARIZACE Ing. Filip Ševčík
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.06.2012 - 31.03.2014
2012 Brána vědě/ní otevřená – BRAVO
CZ.1.07/2.3.00/35.0024
BRAVO Ing. Valerie Wágnerová
Univerzita Pardubice
01.06.2012 - 31.05.2014
2012 Rozvoj kvalitních vědeckovýzkumných týmů na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/30.0058
ROUTER doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.07.2012 - 30.06.2015
2012 ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii
CZ.1.07/3.1.00/37.0217
ARC Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Fakulta restaurování
14.08.2012 - 31.10.2013
2012 Věda pro papírové artefakty (VEPA)
CZ.1.07/2.3.00/20.0236
VEPA PhDr. Tomáš Kupka
Fakulta restaurování
01.09.2012 - 30.06.2015
2012 Řízení zdravotnických organizací
CZ.1.07/3.2.06/03.0012
RZO Ing. Karel Šatera, Ph.D. MBA
Fakulta ekonomicko-správní
01.10.2012 - 31.01.2014
2012 Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ
CZ.1.05/3.2.00/12.0231
CHEMEIZ Mgr. Iva Prochásková
Knihovna Univerzity Pardubice
01.12.2012 - 31.12.2014
2013 Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a a plikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci
CZ.1.07/2.4.00/31.0153
PPSAV Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.01.2013 - 31.12.2014
2013 Nobility and Diplomacy
GAČR 13-12939S
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Fakulta filozofická
01.02.2013 - 31.12.2017
2013 CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií
CZ.1.05/4.1.00/11.0251
CEMNAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
01.03.2013 - 30.06.2015
2013 Výukový areál Polabiny - VAP
CZ.1.05/4.1.00/11.0252
VAP doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.
Univerzita Pardubice
01.03.2013 - 30.06.2015
2013 DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování
CZ.1.07/2.2.00/28.0268
DPC PhDr. Tomáš Kupka
Fakulta restaurování
01.04.2013 - 30.06.2015
2013 Kurzy IT (Kurzy z oblasti informačních technologií - rozšíření nabídky dalšího vzdělání na Univerzitě Pardubice)
CZ.1.07/3.2.13/03.0034
KIT Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.05.2013 - 31.12.2014
2013 Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)
CZ.1.07/2.2.00/28.0265
IN+IN Petra Mandysová, MSN
Fakulta zdravotnických studií
01.07.2013 - 30.06.2015
2013 Identification and Diagnostic Techniques in Heritage Conservation
ERA-IP-2012-12
HERCON Ing. Martina Hucková
Fakulta restaurování
12.08.2013 - 23.08.2013
2014 Brána vědě/ní otevřená II.
CZ.1.07/2.3.00/45.0013
BRAVO II Ing. Valerie Wágnerová
Univerzita Pardubice
03.03.2014 - 30.06.2015
2015 Stáž na Gjøvik University College
NF-CZ07-INP-3-060-2014
NF Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
01.03.2015 - 14.03.2015
2015 Mobility for Development of Universities
NF-CZ07-MOP-3-2462015
MODUS Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
01.07.2015 - 30.06.2016
2016 Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation
730849
S-CODE doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.11.2016 - 31.10.2019
2017 Informační CENTtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA
LTI17004
INCENTIVE Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
01.02.2017 - 31.12.2020
2017 Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
ESF projekt UPa prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
31.03.2017 - 30.12.2022
2017 Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629
TT Ing. Michal Svoboda
Univerzita Pardubice
01.04.2017 - 31.03.2021
2017 Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458
PRAKTIK prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.04.2017 - 31.12.2022
2017 Podpora přípravy projektu "Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy"
OR/17/24316
NANOBIO příprava
Fakulta chemicko-technologická
01.04.2017
2017 Podpora přípravy projektu „Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT“
OR/17/24317
NANOMAT příprava
Fakulta chemicko-technologická
01.04.2017
2017 Podpora přípravy projektu "Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)" do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
OR/17/24315
doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.04.2017
2017 Doktorský studijní program Ošetřovatelství
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002535
FZSDSPO doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií
01.04.2017 - 30.09.2022
2017 Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení městských taxislužeb a sociálních přeprav
CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010370
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
20.04.2017 - 19.04.2020
2017 Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002622
ROOF4ICT doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.05.2017 - 31.01.2022
2017 Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383
FUTURE Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.05.2017 - 31.12.2022
2017 Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621
MODULARITY Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.05.2017 - 31.01.2022
2017 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413
ERDF projekt UPa prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.06.2017 - 30.11.2022
2017 Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008531
INFRA II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
01.11.2017 - 31.08.2019
2018 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008008
MEMO Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
01.01.2018 - 30.06.2020
2018 Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421
NANOBIO prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
01.03.2018 - 28.02.2022
2018 NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
NANOMAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
01.07.2018 - 31.12.2022
2018 Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394
PosiTrans doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
01.10.2018 - 30.06.2022
2018 Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371
MDI doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
01.11.2018 - 31.10.2020
2019 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy
CA16121
COST doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
Fakulta chemicko technologická
01.01.2019 - 23.03.2021
2019 IT4Neuro(degeneration)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054
IT4Neuro doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Katedra biologických a biochemických věd
01.03.2019 - 31.12.2022
2019 Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013263
KAPR prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.05.2019 - 31.12.2022
2019 MODUS II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
01.08.2019 - 31.08.2020
2019 Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013255
VESTA prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
01.09.2019 - 31.12.2022
2020 HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620
STROP prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Univerzita Pardubice
01.01.2020 - 31.12.2022