Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Dopravní fakulta Jana Pernera
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Smart Parking & Charging
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024477
Smart Parking doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2021 -
30. 6. 2023
Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation
730849
S-CODE doc. Ing. Jaromír Zelenka, CSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 11. 2016 -
31. 10. 2019
UDRŽITELNÁ MOBILITA: Spolupráce online komunit na virtuální výuce
2021-1-LT01-KA220-HED-000023277
CityGo Ing. Jiří Pašek
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 1. 2022 -
31. 8. 2023
Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462
VVD prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2011 -
30. 6. 2014
Výukové a výzkumné centrum v dopravě
CZ.1.05/4.1.00/04.0137
VVCD doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 2. 2011 -
31. 12. 2013
Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371
MDI doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 11. 2018 -
31. 10. 2020
Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží - část II. - optimalizace a rozšíření
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024721
MDL II. doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 8. 2021 -
31. 5. 2023
Výzkum a vývoj inovativního typu radomu na bázi nekonvenčních materiálů pro anténní systém radaru - ELDOM
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026896
ELDOM Ing. Vítězslav Krčmář, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
4. 8. 2021 -
31. 5. 2023
Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a a plikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci
CZ.1.07/2.4.00/31.0153
PPSAV doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 1. 2013 -
31. 12. 2014
Fakulta chemicko-technologická
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií
CZ.1.05/4.1.00/11.0251
CEMNAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2013 -
30. 6. 2015