Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Fakulta chemicko-technologická
Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy
CA16121
COST prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 1. 2019 -
23. 3. 2021
Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb
CZ.1.07/2.2.00/28.0266
InEnMat doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 12. 2011 -
30. 11. 2014
Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0269
IMFYCH doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2012 -
28. 2. 2015
Inovace studijních programů Speciální chemickobiologické obory na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0139
INCHEBIO prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 6. 2009 -
31. 5. 2012
Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0353
INCHIZIP 1. 10. 2010 -
30. 9. 2013
Inovace výuky studijních oborů Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0343
IVEMCH Ing. Jan Vávra, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 10. 2010 -
30. 9. 2013
IT4Neuro(degeneration)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054
IT4Neuro doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2019 -
31. 12. 2022
Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458
PRAKTIK prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 4. 2017 -
31. 12. 2022
NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
NANOMAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 7. 2018 -
31. 12. 2022
Partnerství pro chemii
CZ.1.07/2.4.00/31.0062
PARPROCHEM prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 2. 2012 -
31. 1. 2014