Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Rok zahájení Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
2021 Příprava softwarové struktury s využitím principů kvantové fyziky pro optimalizaci logistických procesů v reálném čase
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026861
KVANTFY doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 8. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Smart Parking & Charging
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024477
Smart Parking doc. Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2021 -
30. 6. 2023
2021 Výzkum a vývoj aktivního anténního systému pro detekci zájmových cílů s podporou měření polarimetrických vlastností
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024570
VVAAS Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 6. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Vývoj loT platformy pro pokročilé monitorování a analýzu dat
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024830
loT doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 6. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Výzkum a vývoj modulární automatizované výrobní linky na bázi inovovaných robotických modulů a její aplikace na výrobu lékařských katetrů
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024390
VVMAVL Ing. Dominik Štursa
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 5. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024668
FareOn prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 5. 2021 -
31. 5. 2023
2021 Vývoj platformy pro inteligentní ochranu zdraví a výzkum dopadů jejího nasazení na ekonomiku soukromého i veřejného sektoru
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024397
VPIOZ 1. 4. 2021 -
31. 5. 2023
2020 Podpora přípravy projektu "Automatický výstražný systém pro personál pracující v blízkosti železniční tratě"
OR/20/24806
AVS Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
Výzkumné centrum FEI
1. 10. 2020
2020 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016969
MEMO II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 3. 2020 -
31. 8. 2022
2020 Výzkum a vývoj inteligentního systému pro řízení tepelné úpravy potravin
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020023
VVISŘTÚP Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
15. 1. 2020 -
31. 12. 2022