Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Rok zahájení Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
2020 HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620
STROP prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Univerzita Pardubice
1. 1. 2020 -
31. 12. 2022
2019 Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa
CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013255
VESTA prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
1. 9. 2019 -
31. 12. 2022
2019 Mobility for Development Universities II
EHP-CZ-MOP-1-010
MODUS II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 8. 2019 -
31. 8. 2021
2019 Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013263
KAPR prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
1. 5. 2019 -
31. 12. 2022
2019 IT4Neuro(degeneration)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054
IT4Neuro doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2019 -
31. 12. 2022
2019 From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy
CA16121
COST prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 1. 2019 -
23. 3. 2021
2018 Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží
CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371
MDI doc. Ing. Karel Greiner, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 11. 2018 -
31. 10. 2020
2018 Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394
PosiTrans prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 10. 2018 -
30. 6. 2022
2018 NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
NANOMAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 7. 2018 -
31. 12. 2022
2018 Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421
NANOBIO prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2018 -
28. 2. 2022