Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Rok zahájení Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
2012 Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace
CZ.1.07/2.2.00/28.0123
UNICOM Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
Jazykové centrum
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
2012 Idea univerzity
CZ.1.07/2.2.00/28.0270
IDEA doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Fakulta filozofická
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
2012 Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály
CZ.1.07/2.3.00/20.0254
READMAT prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
2012 Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/28.0327
INDOP prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
2011 Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb
CZ.1.07/2.2.00/28.0266
InEnMat doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 12. 2011 -
30. 11. 2014
2011 Grant Office – cesta k úspěšným projektům
CZ.1.07/2.4.00/17.0106
GROFF Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
1. 8. 2011 -
31. 7. 2014
2011 Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů
CZ.1.07/1.3.12/04.0006
PL doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 7. 2011 -
31. 12. 2012
2011 Rozvoj aplikačního potenciálu
CZ.1.07/2.4.00/17.0117
RAPlus Anonym
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
1. 7. 2011 -
30. 6. 2014
2011 Virtuální vzdělávání v dopravě
CZ.1.07/2.2.00/15.0462
VVD prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 7. 2011 -
30. 6. 2014
2011 Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.4.00/17.0107
POSTA 1. 6. 2011 -
31. 5. 2014