Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Podpora přípravy projektu "Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy"
OR/17/24316
NANOBIO příprava 1. 4. 2017
Podpora přípravy projektu "Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)" do výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI
OR/17/24315
LDSS prof. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 4. 2017
Podpora přípravy projektu „Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů - NANOMAT“
OR/17/24317
NANOMAT příprava 1. 4. 2017
Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti bepečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.3.00/20.0226
DOPSIT Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 4. 2012 -
31. 3. 2015
Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.4.00/17.0107
POSTA 1. 6. 2011 -
31. 5. 2014
Podpora technických a přírodovědných oborů
PTPO
PTPO Ing. Valerie Wágnerová
Kancelář rektora
1. 1 -
31. 12. 2011
Popularizace výsledků dopravního výzkumu
CZ.1.07/2.3.00/35.0030
POPULARIZACE Ing. Filip Ševčík
Dopravní fakulta Jana Pernera
1. 6. 2012 -
31. 3. 2014
Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.3.00/30.0021
POSTDOK prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
Univerzita Pardubice
1. 4. 2012 -
31. 3. 2015
Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421
NANOBIO prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2018 -
28. 2. 2022
Posilování partnerství a vzdělávání v oblasti bezpečnosti průmyslu
CZ.1.07/2.4.00/31.0049
SAFETY AGENT doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 6. 2012 -
31. 5. 2014