Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008008
MEMO Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 1. 2018 -
30. 6. 2020
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na Univerzitě Pardubice II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016969
MEMO II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 3. 2020 -
31. 8. 2022
Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy
CZ.02.01.01/00/23_021/0008402
CIDET Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 4. 2024 -
30. 11. 2028
Mobility for Development of Universities
NF-CZ07-MOP-3-2462015
MODUS Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
1. 7. 2015 -
30. 6. 2016
Mobility for Development Universities II
EHP-CZ-MOP-1-010
MODUS II Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 8. 2019 -
31. 8. 2021
Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621
MODULARITY Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Fakulta elektrotechniky a informatiky
1. 5. 2017 -
31. 1. 2022
Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458
PRAKTIK prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 4. 2017 -
31. 12. 2022
Molekulární krystaly s blízkou infračervenou emisí pro zobrazování nové generace (Crystal-NIR)
GA24-10479S
prof. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie
1. 1. 2024 -
31. 12. 2026
MSCA Fellowships CZ na Univerzitě Pardubice
CZ.02.01.01/00/22_010/0008120
MSCA Fellowships CZ Ing. Monika Vejchodová
1. 11. 2023 -
30. 4. 2027
NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
NANOMAT prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
Fakulta chemicko-technologická
1. 7. 2018 -
31. 12. 2022