Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
Informační CENTtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA
LTI17004
INCENTIVE Ing. Monika Vejchodová
ORMV Univerzita Pardubice
1. 2. 2017 -
31. 12. 2021
Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice
CZ.02.01.01/00/22_012/0005962
DSP INFRA Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
1. 1. 2023 -
31. 10. 2025
Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb
CZ.1.07/2.2.00/28.0266
InEnMat doc. Ing. Miloš Ferjenčík, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 12. 2011 -
30. 11. 2014
Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/28.0269
IMFYCH doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 3. 2012 -
28. 2. 2015
Inovace a podpora doktorského studijního programu
CZ.1.07/2.2.00/28.0327
INDOP prof. Ing. Jan Čapek, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace
CZ.1.07/2.2.00/28.0123
UNICOM Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.
Jazykové centrum
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)
CZ.1.07/2.2.00/28.0265
IN+IN Anonym
Fakulta zdravotnických studií
1. 7. 2013 -
30. 6. 2015
Inovace studijních programů Speciální chemickobiologické obory na Univerzitě Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/07.0139
INCHEBIO prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 6. 2009 -
31. 5. 2012
Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity
CZ.1.07/2.2.00/07.0188
HRP prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Fakulta filozofická
1. 7. 2009 -
31. 5. 2012
Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice
CZ.1.07/2.2.00/15.0353
INCHIZIP 1. 10. 2010 -
30. 9. 2013