Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Projekt / Registrační číslo Zkratka projektu Řešitel / pracoviště Období realizace
DOCEO PRO CULTURA - Inovace vzdělávacích procesů Fakulty restaurování
CZ.1.07/2.2.00/28.0268
DPC PhDr. Tomáš Kupka, Ph.D., MBA
Fakulta restaurování
1. 4. 2013 -
30. 6. 2015
Doktorský studijní program Ošetřovatelství
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002535
FZSDSPO doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií
1. 4. 2017 -
30. 9. 2022
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy
CA16121
COST prof. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická
1. 1. 2019 -
23. 3. 2021
Grant Office – cesta k úspěšným projektům
CZ.1.07/2.4.00/17.0106
GROFF Ing. Monika Vejchodová
Univerzita Pardubice
1. 8. 2011 -
31. 7. 2014
HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620
STROP prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
Univerzita Pardubice
1. 1. 2020 -
31. 12. 2022
ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání
CZ.1.07/2.2.00/15.0344
EDUICT Ing. Olga Klápšťová
Univerzita Pardubice
1. 10. 2010 -
30. 9. 2013
Idea univerzity
CZ.1.07/2.2.00/28.0270
IDEA doc. PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
Fakulta filozofická
1. 1. 2012 -
31. 12. 2014
Identification and Diagnostic Techniques in Heritage Conservation
ERA-IP-2012-12
HERCON Bc. Pavla Nováková
Fakulta restaurování
12. -
23. 8. 2013
Imobilizace karboranových ligandů na povrch elektrod pro přímou elektrochemickou redoxní katalýzu
GN24-11490O
RNDr. Petr Vosáhlo, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Katedra fyzikální chemie
1. 2. 2024 -
1. 1. 2027
Implementace moderních řídících postupů s akcentem na řízení kvality a rozvoj procesních řízení
CZ.1.07/2.2.00/07.0107
RPK Ing. Petr Urbanec
Fakulta ekonomicko-správní
1. 6. 2009 -
31. 5. 2012