Projektový den Fakulty elektrotechniky a informatiky

Ve čtvrtek 12. března pořádá Fakulta elektrotechniky a informatiky pro studenty SPŠE Pardubice v prostorách střední školy PROJEKTOVÝ DEN. Zaměřovat se bude na problematiku Cloud computingu a virtualizace.
 
V rámci projektového dne se studenti seznámí s principy fungování a možnostmi využívání Cloud computingu a s možnostmi jeho propojení a využívání virtualizačních nástrojů a platforem. Lektoři studentům přiblíží možnosti využívání cloud služeb s důrazem na problematiku bezpečnosti práce s touto moderní platformou. Zároveň studenti uvidí praktické ukázky využívání cloud služeb založených na principu IaaS a Saas pro nekomerční účely. Na závěr budou studentům představeny principy virtualizace, a to jak úplné, tak softwarové ve spojitosti s cloud computingem.
 
Kontakt:
Ing. Lucie Růžičková
vedoucí akcí FEI projektu BRAVO II
telefon: 466 036 730
Aktualizoval: Zdenka Černá (11. března 2015, 10:58)