Fakulta elektrotechniky a informatiky pořádá workshop pro pedagogy

Ve středu 6. 5. 2015 proběhne na Fakultě elektrotechniky a informatiky workshop pro pedagogy. Představí jim nejnovější technologie z oblasti datových sítí, cloud a virtualizačních technologií.
 
Během workshopu se pedagogové seznámí s principy nejnovějších pokročilých IT technologií a pod odborným vedením zrealizují sadu připravených praktických laboratorních úloh, na kterých si prakticky ověří znalosti získané v teoretické části workshopu. Lektoři jim v kurzu představí aktuálně realizované bussiness projekty, ve kterých jsou výše zmíněné technologie využívány a nasazovány za účasti specialistů pracujících s technologiemi IBM, Cisco, VMware, OpenStack apod
 
Kontakt:
Ing. Lucie Růžičková
vedoucí akcí FEI projektu BRAVO II
telefon: 466 036 730
Aktualizoval: Zdenka Černá (6. května 2015, 14:26)